Pohjola Pohjoismaat VII/2012

Pohjola Pohjoismaat VII/2012 lainassa on 9 isoa ja vakaata pohjoismaista pörssiyhtiötä.

Lainaan valitut yhtiöt edustavat eri toimialoja ja ne tarjoavat pohjoismaisen vakauden lisäksi vahvan yhdistelmän läsnäoloa kehittyvillä, nykymaailman voimakkaimmin kasvavilla markkina-alueilla.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/9 painolla: 
Carlsberg A/S, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Fortum Oyj, Hennes & Mauritz, Nordea Bank AB, Orkla ASA, Svenska Cellulosa AB, Sandvik AB ja TeliaSonera AB

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (6.6.2012 - 22.6.2017)

Merkintäaika:

23.4. - 1.6.2012

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 9 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/9.  Osakekorin lähtöarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvon 6 ensimmäisen kuukauden ajalta (7 havaintoa). Osakekorin päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisten kuuden kuukauden ajalta (7 havaintoa). Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,65 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,80 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

22.6.2017 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 13,25 % x tuottokerroin 0,65 = 108,61 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-Indeksin arvonmuutos 13,25 % x tuottokerroin 1,80 = 123,85 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.