Pohjola Sijoitusobligaatio Käänneyhtiöt IX/2014

Pohjola Käänneyhtiöt IX/2014 -sijoitusobligaatiolla teet sijoituksen kolmeen maailmalaajuisesti toimivaan saksalaiseen suuryhtiöön - Adidakseen, Deutsche Bankiin ja Volkswageniin.

Näiden yhtiöiden osakekurssit ovat laskeneet vuode 2014 alusta keskimäärin yli 20 % ja näkemyksemme mukaan niissä on nousupotentiaalia.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori:
Adidas AG
Deutsche Bank AG
Volkswagen AG

Laina-aika: 

noin 3 vuotta (19.11.2014 - 7.12.2017)

Merkintäaika:

6.10.- 14.11.2014

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 3 pörssiosaketta/pörssiyritystä. Kunkin osakkeen paino korissa on 1/3. Osakkeen loppuarvo lasketaan kuukausittaisten havaintojen (7 kpl) keskiarvona laina-ajan kuudelta viimeiseltä kuukaudelta. Osakekorin kehitys on yksittäisten osakkeiden arvonmuutosten aritmeettinen keskiarvo.  Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakekorin  kehityksestä vähennetään 10 % -yksikön tuottoraja ja kerrotaan tuottokertoimella 1,85. Mikäli lainaehtojen mukainen kohde-etuuden kehitys eräpäivänä on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

7.12.2017 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

(Osakekorin kehitys 45,875 - 10 % tuottoraja) x tuottokerroin 1,85 = 66,37 %

 

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.