Pohjola Sijoitusobligaatio Terveys I/2016

Maailman väestö keskiluokkaistuu ja ihmisten keski-ikä nousee. Länsimaissa käytettävissä olevien varojen kasvu mahdollistaa ihmisille aiempaa suuremman kulutuksen oman terveyden hoitoon ja ylläpitämiseen. Tämän lisäksi lääkeyhtiöiden kasvunäkymät ovat houkuttelevat erityisesti Intian, Kiinan, Brasilian ja Indonesian markkinoilla myös pidemmällä aikavälillä.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:      

Eurooppalaisia terveydenhuoltoalan yhtiöitä sisältävä osakeindeksi:
STOXX Europe 600 Heath Care Price EUR Index

Laina-aika:          

noin 4 vuotta (3.2.2016 -19.2.2020)

Merkintäaika:     

14.12.2015 - 29.1.2016

Vakuus:               

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä*:                   

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen

Sijoituksen tuotto on sidottu eurooppalaiseneen terveydenhuollon osakeindeksiin. Lainan eräpäivänä maksettava tuotto lasketaan osakeindeksin lähtöarvon (3.2.2016) ja päättymisarvon (3.2.2020) välisenä arvonmuutoksena tuottokertoimella kerrottuna, kuitenkin niin, että osakekorin arvonmuutos voi olla enintään 40 %. Laina ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 105 %**. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

*Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

** Tuottokerroin on alustava (vähintään 85 %). Se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä.

19.2.2020 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu hyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Osakeindeksin arvonmuutos 29,16 % x Tuottokerroin 1,05 = 30,6%