Pohjola Sijoitusobligaatio Tutkimuksen Tähdet III/2015

Dollaria vastaan heikentyneen euron, halventuneen öljyn sekä Euroopan keskuspankin elvyttävän politiikan seurauksena Suomen osakemarkkinat ovat nousseet alkuvuoden aikana yli 15 %.

Sijoittamalla Pohjola Tutkimuksen Tähdet III/2015 -sijoitusobligaatioon pääset osalliseksi Suomen osakemarkkinoiden odotetusta nousupotentiaalista.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori 
Fortum Oyj
Kone Oyj
Konecranes Oyj
Nokia Oyj
Nordea Bank AB
Outokumpu Oyj
Sampo Oyj
TeliaSonera AB
UPM-Kymmene Oyj

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (22.4.2015 - 15.5.2020)

Merkintäaika:

10.3. - 17.4.2015

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 9 pörssiosaketta/pörssiyritystä. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/9. Eräpäivänä lasketaan osakekorin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän (4) parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoituksia tuotossa. Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 1,50. Jos arvonmuutos on negatiivinen t

*Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

Loppuarvon määrityspäivänä 22.4.2020 korin tuotto oli -15.1 %, kun neljä parasta osaketta korvattiin 30%:lla.
Tuottokeroimella kerrottu tuotto on tällöin 0.0 %.
Koska osakekorin arvonmuutos on negatiivinen, sijoittajalle maksetaan nimellispääoma takaisin.