Pohjola Sijoitusobligaatio Iberia V/2014

Maailmanlaajuinen finanssikriisi ja eurokriisi iskivät erittäin voimakkaasti sekä Espanjan että Portugalin talouksiin ja viime hetkiin asti maiden talouksien tila on ollut hyvin vaikea.

Nyt, noin kuusi vuotta kriisin puhkeamisen jälkeen, Espanja ja Portugali ovat toipumassa taantumasta. Pohjola Sijoitusobligaatio Iberia V/2014:n avulla sijoittajat pääsevät tavoittelemaan näkemyksemme mukaan houkuttelevaa tuottopotentiaali Iberian niemimaalta, josta Espanja ja Portugali muodostavat pääosan.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori, jossa kunkin osakkeen paino on 1/10:

Iberdrola SA
Repsol SA
Inditex SA
Banco Santander SA
Telefonica SA
Galp Energia SGPS SA
Banco Comercial Portugues SA
EDP - Energias de Portugal SA
Portugal Telecom SGPS SA
Jeronimo Martins SGPS SA

Laina-aika: 

noin 4 vuotta (25.6.2014 - 13.7.2018)

Merkintäaika:

12.5.- 19.6.2014

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/10.  Lainan eräpäivänä lasketaan osakekorin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän (4) parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoituksia tuotossa. Hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos kerrotan tuottokertoimella 1,65. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

Lainaehtojen mukaan laskettu osakekorin arvonmuutos on - 15,5 % (ks. Seurantaraportti). Näin ollen hyvitys on 0 %. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä 13.7.2018 nimellispääoma takaisin.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.