Pohjola Sijoitusobligaatio Saksa II/2016

Hidastuvasta Kiinan kasvusta huolimatta saksalaisyhtiöt ovat vientivetoisuutensa turvin selkeitä voittajia euron heikennyttyä merkittävästi suhteessa dollariin, joka on vahvistanut niiden kansainvälistä kilpailukykyä ja vientinäkymiä. Sijoittamalla Pohjola Sijoitusobligaatio Saksa II/2016 -lainaan pääsee helposti hyötymään Saksan osakemarkkinoiden mahdollisesta noususta nimellispääomaturvatusti (huomioi kuitenkin liikkeeseenlaskijariski.)

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:      

Saksalainen osakeindeksi:
DAX® Price Index

Laina-aika:          

noin 3 vuotta (16.3.2016 -3.4.2019)

Merkintäaika:     

1.2.2016 - 11.3.2016

Vakuus:               

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä*:                   

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen

Sijoituksen tuotto on sidottu saksalaiseen osakeindeksiin. Lainan eräpäivänä maksettava tuotto lasketaan osakeindeksin lähtöarvon (16.3.2016) ja päättymisarvon (18.3.2019) välisenä arvonmuutoksena tuottokertoimella kerrottuna, kuitenkin niin, että osakekorin arvonmuutos voi olla enintään 30 %. Laina ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 112 %**. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

*Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

** Tuottokerroin on alustava (vähintään 85 %). Se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä.

3.4.2019 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu hyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Osakeindeksin arvonmuutos 7,15 % x Tuottokerroin 1,15 = 8,22 %