Pohjola Suomi XII/2012

Pohjola Suomi XII/2012 -indeksilainan kohde-etuus on Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta yhtiöstä muodostuva OMX Helsinki 25 -indeksi.

Indeksin kehitys kuvastaa suurimpien suomalaisten pörssiyhtiöiden osakekurssien kehitystä. Suurin osa suurista suomalaisista pörssiyhtiöistä tekee hyvää positiivista tulosta ja niiden taloudellinen asema on vahva. Kuitenkin OMX Helsinki 25 -indeksi on edelleen vuoden 2007 huippuja noin 40 % ja vuoden 2011 huippuja noin 25 % alhaisemmalla tasolla. Pohjola Suomi XII/2012 - indeksilainan avulla sijoittajat pääsevät tavoittelemaan tuottoja suurimpien Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden odotetusta kurssinoususta.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

OMX Helsinki 25 Index (Bloomberg: HEX25)

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (17.10.2012 - 2.11.2017)

Merkintäaika:

3.9. - 12.10.2012

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu OMX Helsinki 25 -indeksiin, johon sisältyy noin 25 pörssiosaketta/pörssiyritystä Helsingin Pörssistä. Indeksin arvonmuutos lasketaan kuukausittaisten tuottojen tulona siten ,että kolme parasta kuukausituottoa laina-ajalta jätetään huomioimatta (57 kuukausituottoa 60:sta huomioiden). Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,65 vaihtoehdossa  Neutraali ja tuottokertoimella 1,90 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

2.11.2017 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 49,861 % x tuottokerron 0,65 = 32,4094 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 49,861 % x tuottokerroin 1,90 = 94,7351 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.