Pohjola Tulevaisuus III/2010

Pääomaturvatusti osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Tulevaisuus III/2010 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla*. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 15 yritystä. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori-indeksi. Korin yritykset ovat:Home Depot Inc, Walt Disney Co, Wal-Mart Stores Inc, Nestle SA,
Chevron Corp, BP plc, Total SA, Repsol YPF,S.A., Novartis AG,
Roche Holding AG, SAP AG, Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company Ltd, Posco, China Mobile ja RWE AG.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (8.4.2010 - 24.4.2015)

Merkintäaika:

1.3. - 1.4.2010

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 15 pörssiosaketta. Osakekori-indeksin arvo lasketaan vuosittain lukittujen painotettujen tuottojen keskiarvona. Lukitut tuotot ovat parhaiten kehittyneiden osakkeiden tuottojen keskiarvoja. Ensimmäisenä vuonna lukitaan viiden osakkeen tuotot, toisena neljän, kolmantena kolmen osakkeen tuotot, neljäntenä kahden ja viidentenä vuonna yhden osakkeen tuotto. Lukitut osakkeet putoavat pois osakekorista. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 1,35 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 2,80 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

Lainaehtojen mukaan laskettu osakekori-indeksin arvonmuutos on -11,57 %. Näin ollen indeksihyvitys sekä Vaihtoehdossa Neutraali että Plus on 0 %. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä 24.4.2015 nimellispääoma.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Lainaan liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski (Pohjola Pankki Oyj Aa2/AA-).