Pohjola Tutkimuksen Tähdet XIV/2012

Pohjola Pankin osakeanalyytikot ovat valinneet Tutkimuksen Tähdet XIV/2012 -indeksilainaan 10 Suomessa listattua osaketta, joista moni on arvostettu pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa alhaisemmalle tasolle.

Kun samanaikaisesti usean lainaan valitun yhtiön pidemmän aikavälin kasvu- ja tulospotentiaali on joko poikkeuksellisen vahva tai viimeaikaisen liiketoiminnan kehittämistoimenpiteiden ansiosta vahvistunut selvästi suhteessa historiaan, on näkemyksemme mukaan lainaan valituilla yhtiöillä hyvä tuottopotentiaali laina-ajan pituus huomioiden.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla: 
Elisa Oyj
Fortum Oyj
Kesko Oyj
Kone Oyj
Metso Oyj
Neste Oil Oyj
Nokian Renkaat Oyj
Nordea Bank AB
Sampo Oyj
YIT Oyj

Laina-aika: 

noin 6 vuotta (28.11.2012 - 14.12.2018)

Merkintäaika:

15.10. - 23.11.2012

Merkintähinta:

Neutraali 100 %

Plus 107 %

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10. Osakekorin lähtöarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona ensimmäisten kuuden kuukauden ajalta (7 havaintoa). Osakekorin päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisten kuuden kuukauden ajalta (7 havaintoa).  Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,80 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,65 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

14.12.2018 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 20,94 % x  tuottokerroin 0,80 = 16,755 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 20,94 % x tuottokerroin 1,65 = 34,557 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.