Pohjola Tutkimuksen Tähdet II/2010

Pääomaturvatusti osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Tutkimuksen Tähdet II/2010 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla*. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 9 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/9 painolla:
UPM-Kymmene Oyj, Fortum Oyj, Sampo Oyj, Kone Oyj, Nokia Oyj, Nordea AB, Outokumpu Oyj, TeliaSonera AB ja KoneCranes Oyj.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (3.3.2010 - 19.3.2015)

Merkintäaika:

25.1. - 26.2.2010

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 9 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/9. Lainan eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että  neljän parhaan osakkeen tuotto on 40 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita.  Sekä lähtö- että päättymisarvo lasketaan kymmenen päivähavainnon keskiarvona. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0.85 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1.80 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

19.3.2015 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 10,2394 x tuottokerroin 0,85 = 8,7035 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 10,2394 x  tuottokerroin 1,80 = 18,4309 %
 

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Lainaan liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski (Pohjola Pankki Oyj Aa2/AA-).