Pohjola Tutkimuksen Tähdet V/2009

Pääomaturvatusti osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Tutkimuksen Tähdet V/2009 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 8 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/8 painolla:
Konecranes Oyj, Metso Oyj. Neste Oil Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, TeliaSonera AB, UPM-Kymmene Oyj ja Sampo Oyj.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (29.6.2009 - 16.7.2014)

Merkintäaika:

18.5. - 24.6.2009

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 8 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/8. Lainan eräpäivänä lasketaan osakeindeksin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen enimmäistuotto voi olla korkeintaan 80 % laina-aikana. Lähtöarvo lasketaan  kuuden ensimmäisen kuukauden havaintojen keskiarvona  (7 havaintoa). Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 1.00 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 2.00 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

16.7.2014 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:

Osakekori-indeksin arvonmuutos 34,87 % x tuottokerroin 1,00 = 34,87 %

Vaihtoehto Plus:

Osakekori-indeksin arvonmuutos 34,87 % x tuottokerroin 2,00 = 69,74 %

Osake: Lähtöarvo tiedossa 29.12.2009 
( 7 kk-havainnon keskiarvo)
Päättymisarvo 30.6.2014 Arvonmuutos
(max 80 %)
Konecranes Oyj 18,68 EUR 23,58 EUR 26,21 % 
Metso Oyj(2) 14,271815 EUR 27,67 EUR 80,00 % 
Neste Oil Oyj 11,41 EUR 14,25 EUR 24,87 % 
Nokian Renkaat Oyj 15,47 EUR 28,50 EUR 80,00 % 
Outokumpu Oyj(1) 25,658964 EUR 7,345 EUR -75,24 % 
TeliaSonera AB(3) 46,701835 SEK 48,81 SEK 4,51 % 
UPM Kymmene Oyj 7,87 EUR 12,48 EUR 58,61 % 
Sampo  Oyj 16,03 EUR 36,95 EUR 80,00 % 
Osakekori-indeksi      34,87 % 

(1)Outokumpu Oyj :n lähtöarvoa on muutettu. Alkuperäinen lähtöarvo 12,90. Rights Issue 8.3.2013 kerroin 0,2607697. Rights Issue 3.3.2014 kerroin 0,3525924. Reverse Stock Split 23.6.2014 kerroin 25.00
(2)Metso Oyj:n lähtöarvoa n muutettu (Spin-Off Valmet Oyj 30.12.2013). Alkuperäinen lähtöarvo 18,59, kerroin 0,76789168
(3)TeliaSonera AB:n lähtöarvoa on muutettu. Alkuperäinen lähtöarvo 49,96. Rights Offerings 23.2.2011, kerroin 0,9944117