Pohjola Tutkimuksen Tähdet VIII/2009

Pääomaturvatusti osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Tutkimuksen Tähdet VIII/2009 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla*. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 7 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/7painolla:
Fortum Oyj, Kesko Oyj B, Kone Oyj, Nokia Oyj, Nordea AB, Outotec Oyj ja Orion Oyj B.

Laina-aika:

noin 5 vuotta (28.10.2009 - 13.11.2014)

Merkintäaika:

21.9. - 23.10.2009

Vakuus:

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 7 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/7. Lainan eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen enimmäistuotto voi olla korkeintaan 100 % laina-aikana. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0.80 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1.50 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

13.11.2014 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 37,4365 % x tuottokerroin 0,80 = 29,95 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 37,4365 % x tuottokerroin 1,50 = 56,15 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Lainaan liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski (Pohjola Pankki Oyj Aa2/AA-).