Pohjola Tutkimuksen Tähdet IX/2012

Pohjola Pankin osakeanalyytikot ovat valinneet Tutkimuksen Tähdet IX/2012 -indeksilainaan 9 osaketta, joista moni on arvostettu osakemarkkinoilla selvästi pitkän aikavälin keskimääräistä arvostustaan alhaisemmalle tasolle samalla, kun yhtiön taloudellinen asema on poikkeuksellisen vahva.

Lainaan sijoittava pääsee tavoittelemaan näkemyksemme mukaan hyvää tuottopotentiaalia talouskehityksen mitä todennäköisemmin normalisoituessa laina-aikana. Lainan rakenne takaa sijoittajalle positiivista tuottoa, kunhan 5 heikoimmin tuottaneen osakkeen tuotto laina-aikana on parempi kuin -24 %.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/9 painolla: 
Fortum Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Nordea Bank AB, Rautaruukki Oyj, Stora Enso Oyj, TeliaSonera AB ja UPM-Kymmene Oyj.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (8.8.2012 - 24.8.2017)

Merkintäaika:

11.6. - 3.8.2012

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 9 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/9.  Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,50 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,70 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

24.8.2017 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:

Arvonmuutos 22.3853 % x tuottokerroin 0.50 = 11.1926 %

Vaihtoehto Plus:

Arvonmuutos 22.3853 % x tuottokerroin 1.70 = 38.3853 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.