Highway one

OP Yrityskorko Amerikka I/2017

OP Yrityskorko Amerikka I/2017 on noin viisivuotinen joukkovelkakirjasijoitus 99 pohjoisamerikkalaisen yhtiön luottoriskiin. Hyvin hajautettu sijoitus toteutetaan käyttämällä kohde-etuutena Markit CDX North American High Yield Series 27 luottoriski-indeksiä.

Liikkeeseenlaskija:

OP Yrityspankki Oyj

Kohde-etuus:

Markit CDX North American High Yield Series 27 -indeksi

Hyvitys:

Kiinteä 3,75 %:n korko per vuosi kulloinkin voimassa olleelle laskennalliselle pääomalle laskettuna. Maksu vuosittain.

Laskennallinen pääoma on se osa nimellispääomasta, josta on vähennetty mahdolliset luottovastuutapahtuman kohdanneet osuudet.

Laina-aika:

noin 5 vuotta (15.3.2017- 14.1.2022 tai lopullinen takaisinmaksupäivä)

Koronmaksupäivät:

Vuosittain 20.12. paitsi viimeisen korkojakson osalta 14.1.2022 tai lopullisena takaisinmaksupäivänä.

Merkintäaika:

13.2- 10.3.2017

Vakuus:

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan laskennallinen pääoma sekä mahdollinen vuosittain maksettava hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Jos viiteyhtiöillä ei ole luottovastuutapahtumia, maksetaan nimellispääoma ja nimelliskorko
takaisinmaksupäivänä sijoittajalle. Hyvitykset maksetaan vuosittain koronmaksupäivänä.

Jos viiteyhtiölle kuitenkin tapahtuu luottovastuutapahtuma, päättyy koron kertyminen kyseisen viiteyhtiön
osalta välittömästi. Tähän asti kertyneet korot maksetaan seuraavana koronmaksupäivänä. Jäljellä oleva
laskennallinen pääoma ja sille kertynyt mahdollinen hyvitys maksetaan sijoittajalle takaisinmaksupäivänä.

Sijoittaja saa takaisinmaksupäivänä 14.1.2022 nimellispääomasta 85,86 % ja viimeisen korkokauden koron 3,2197 % eli 89,0797 %. Sijoittajalle takaisinmaksettava määrä laina-aikana maksetut korot ja nimellispääoma huomioiden on 85,86 % + 16,55 % = 102,29 %.

*Lainan laskennallinen pääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan tai viiteyhtiöiden maksukyvyttömyyden johdosta
menettää sijoittamansa pääoma sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

Yrityskorkojen merkintäpaikkana toimivat OP Ryhmän konttorit. Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi!