Pohjola Yrityskorko Metsä I/2013

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Luottoriskikori, jossa 3 viiteyhtiötä. Kunkin paino 1/3:

Metsä Board Oyj
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj

Hyvitys:

Nimelliskorko 3,30 % p.a

Laina-aika:

noin 5 vuotta (6.11.2013 - 14.1.2019)

Merkintäaika:

23.9. - 1.11.2013

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan laskennallinen pääoma sekä mahdollinen hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen: 

Jos viiteyhtiöt toimivat normaalisti, eikä luottohäiriöitä tapahdu, maksetaan nimellispääoma ja nimelliskorko takaisinmaksupäivänä sijoittajalle.

Jos viiteyhtiölle kuitenkin tapahtuu luottohäiriö, päättyy koron kertyminen kyseisen viiteyhtiön osalta välittömästi. Luottohäiriöön asti kertyneet korot ja luottohäiriötön osa nimellispääomasta (laskennallinen pääoma) maksetaan sijoittajalle takaisinmaksupäivänä.

Metsä Board Oyj

Rakennemuutosten lisäksi yhtiö on onnistunut vahvistamaan tasettaan merkittävästi ja esimerkiksi korollisten nettovelkojen määrä on saatu laskemaan 2000-luvun alusta yli 80 %.

Stora Enso Oyj

Yhtiön taseasema on vahva ja korollisten nettovelkojen määrä on pysynyt viimeisen viiden vuoden aikana noin 3 - 3,5 miljardin euron vaihteluvälissä.

UPM-Kymmene Oyj

Yhtiöllä on vahva tase ja nettovelan määrä on pudonnut 2000-luvun reilusta neljästä miljardista eurosta reiluun kolmeen miljardiin euroon vuoden 2012 lopussa.

* Lainan laskennallinen pääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan tai viiteyhtiöiden maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.