OP Yrityspankki Oyj:n valuuttakaupankäynnin ja valuuttatoimeksiantojen toteutuksen käytännöt

Tällä sivulla on kuvattu ne käytännöt, joita OP Yrityspankki Oyj on sitoutunut noudattamaan valuuttakaupankäynnissä ja valuuttatoimeksiantojen toteuttamisessa pohjautuen kansainväliseen valuuttakaupan eettiseen ohjeistukseen, FX Global Codeen (”Code”). Code on laadittu keskuspankkien ja markkinatoimijoiden yhteistyönä Baselin pankkivalvontakomitean suunnitelmien pohjalta ja se on julkaistu toukokuussa 2017 tarkoituksenaan muodostua yhtenäiseksi ja kiinteäksi osaksi valuutta- ja valuuttajohdannaistukkumarkkinaa.