Montana BidCo Oy:n tekemä julkinen ostotarjous Nordic Lights Group Oyj:n osakkeista 25.11.-10.12.2020

Montana BidCo Oy tarjoaa käteisvastikkeena 6,30 euroa jokaisesta Nordic Lights Group Oyj:n osakkeesta.

Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta tai keskeyttämisestä ilmoitetaan pörssitiedotteella. 

Huomioi mahdollinen lunastusmenettely, jos hylkäät ostotarjouksen

Jos hylkäät ostotarjouksen ja ostotarjouksen tehnyt Montana BidCo Oy saa määräysvallan sekä oikeuden lunastaa koko osakekannan (eli se on saanut yli 90 % Nordic Lights Group Oyj:n osakkeista), sinun tulee ennen lunastusmenettelyn alkamista joko hyväksyä ostotarjous tai myydä osakesäästötililläsi olevat Nordic Lights Group Oyj:n osakkeet. Lunastusmenettelyssä saatavaa väliaikaista "oikeus lunastushintaan" -osaketta ei saa säilyttää osakesäästötilillä. 

Jos et ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin, OP:lla on oikeus irtisanoa osakesäästötilisi, muuttaa säästövarasi rahaksi ja suorittaa ne sinulle vero- tai muista seuraamuksista riippumatta. Arvopapereiden arvo määräytyy tällöin realisoinnista saadun todellisen kauppahinnan mukaan. Vähennämme kauppahinnasta hinnaston mukaiset muut kulut ja palkkiot.

Toimi näin, jos hyväksyt ostotarjouksen

  1. Tutustu tässä kirjeessä esitettyihin ostotarjoukseen liittyviin ohjeisiin.
  2. Täytä sähköinen vastauslomake, jolla voit hyväksyä ostotarjouksen.

Toimeksiannon on oltava OP:ssa viimeistään 12.4.2023, tai jos jälkikäteistä tarjousaikaa on jatkettu, kaksi (2) pankkipäivää ennen jälkikäteisen tarjousajan päättymistä. Tämän jälkeen ostotarjouksen voi hyväksyä päättymispäivään asti soittamalla asiakaspalveluumme 0100 0500 (pvm/mpm).

Ostotarjouksen voi hyväksyä ainoastaan ehdoitta ja osakesäästötilikohtaisesti kaikkien omistettujen osakesäästötilillä olevien osakkeiden osalta.

Tarjouksentekijä vastaa tarjottujen osakkeiden kaupasta mahdollisesti Suomessa perittävästä varainsiirtoverosta. Ostotarjouksen hyväksyminen ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ei aiheuta sinulle mitään kuluja. Hyväksyessäsi ostotarjouksen osakesäästötililläsi oleviin osakkeisiin kirjataan luovutusrajoitus. 

Jos olet ostanut lisää osakkeita hyväksyttyäsi ostotarjouksen ja luovutusrajoituksen säilytystilillesi kirjaamisen jälkeen, sinun on erikseen hyväksyttävä ostotarjous näiden osakkeiden osalta toimittamalla kyseisistä osakkeista erillinen ostotarjouksen hyväksymislomake. Ota tässä tapauksessa yhteys omaan osuuspankkiisi.

Peruutusoikeus

Hyväksymisen voi perua kirjallisesti konttorissa ennen tarjousajan päättymistä. Hyväksytyn ostotarjouksen perumisesta voidaan periä palvelumaksu.

Keskeisiä päivämääriä

15.3.2023 Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 
12.4.2023 Ostotarjouksen hyväksynnän toimeksianto oltava OP:ssa
14.4.2023 Ostotarjouksen tarjousaika päättyy
20.4.2023 Ostotarjouksen toteutuskauppojen selvitys, arviolta

Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset on kuvattu tarjousasiakirjassa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksestä tai peruuttaa ostotarjous sen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen ehdot ja ostotarjoukseen liittyvä tarjousasiakirja ovat luettavissa Danske Bankin sivuilla.