Savosolar Oyj:n merkintäoikeusanti 11.10.-27.10.2021

Toimi näin, jos haluat osallistua antiin tai myydä merkintäoikeuksia

  1. Tutustu tällä sivulla esitettyihin merkintäoikeusantiin liittyviin ohjeisiin.
  2. Täytä sähköinen vastauslomake, jolla voit merkitä tarjottavia osakkeita tai myy merkintäoikeuksia osakekaupankäynnin tavoin. Löydät näihin linkit sivun lopusta.

Merkintäoikeudet ja osakemerkinnän maksu

Sait osakeannin täsmäytyspäivänä 6.10.2021 osakeomistuksesi mukaan arvo-osuustilillesi yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaasi yhtä (1) olemassa olevaa osaketta kohden. Yksi (1) merkintäoikeus oikeuttaa yhden (1) tarjottavan osakkeen merkintään. Merkintäoikeudet kirjattiin arvo-osuustilillesi 7.10.2021, joten pääset tarkistamaan merkintäoikeutesi op.fi-palvelusta. Jos olet epävarma paljonko voit merkitä tarjottavia osakkeita merkintäoikeuksillasi, näet tiedon kotiin saapuvasta kirjeestä.

  • Ensisijainen merkintäoikeus: Yhdellä (1) merkintäoikeudella voit merkitä yhden (1) tarjottavan osakkeen hintaan 0,07 euroa osakkeelta.
  • Toissijainen merkintäoikeus: Osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on lisäksi oikeus merkitä ilman merkintäoikeuksia osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet allokoidaan ylimerkintätilanteessa osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakekohtainen merkintähinta on 0,07 euroa osakkeelta.

Osakemerkinnän maksu veloitetaan arvo-osuustilisi hoitotililtä merkinnän tekemisen yhteydessä. Jos et saa toissijaisen merkintäoikeuden nojalla merkitsemääsi määrää osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta tilillesi esitteen ehtojen mukaisesti. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Optio-oikeudet TO8, TO9 ja TO10

Osakeannissa osakkeita merkinneet saavat lisäksi vastikkeetta Savosolar Oyj:n optio-oikeuksia siten, että kutakin kahta (2) merkittyä ja maksettua osaketta kohden merkitsijä saa yhden (1) optio-oikeuden sarjasta TO8, yhden (1) optio-oikeuden sarjasta TO9 ja yhden (1) optio-oikeuden sarjasta TO10. Jokainen optio-oikeus antaa omistajalleen oikeuden merkitä yhden (1) uuden osakkeen 21.3.-1.4.2022 (optio-oikeus TO8), 12.9.-23.9.2022 (optio-oikeus TO9) ja 20.3.-31.3.2023 (optio-oikeus TO10) välisenä aikana. Optio-oikeudet toimitetaan arvo-osuustileille arviolta marraskuussa 2021.

Merkintäoikeuksien myynti, osto ja kaupankäynti uusilla osakkeilla

  • Jos et halua merkitä tarjottavia osakkeita osakeannissa, voit myydä merkintäoikeudet Nasdaq Helsingissä, jossa merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena 11.10.2021-19.10.2021 välisenä aikana. Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000512249 ja kaupankäyntitunnus SAVOHU0121. Merkintäoikeuksien myynnin voit tehdä op.fi-palvelussa osakekaupankäynnin tavoin.
  • Jos ostat lisää merkintäoikeuksia, muista tehdä erikseen osakkeiden merkintätoimeksianto myös ostamiesi merkintäoikeuksien osalta.
  • Merkintäoikeudet, joita ei ole myyty ennen 19.10.2021 tai käytetty tarjottavien osakkeiden merkintään ennen merkintäajan päättymistä 27.10.2021, raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä.
  • Merkintäoikeuksilla merkityt tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisena osakelajina, ISIN-koodi FI4000512256, kaupankäyntitunnus SAVOHN0121, Nasdaq Helsingissä arviolta 11.10.2021. Tarjottavat osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 11.11.2021.

Tärkeitä lisätietoja saat tutustumalla osakeannin Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja ehtoihin.

Myös alaikäisten huoltajat ja muiden edustettavien asiakkuuksien (valtuutus-, edunvalvonta-, yritys- ja kuolinpesäasiakkaat) edustajat voivat tehdä toimeksiannot linkkien kautta.

Jos kyseessä on yhteisomisteinen arvo-osuustili, täytä kirjeen mukana saapuva vastauslomake. Tarvitsemme vastaukseen kaikkien tilinomistajien allekirjoitukset.