Viking Line Abp:n merkintäoikeusanti 7.12.2021–21.12.2021

Toimi näin, jos haluat osallistua antiin tai myydä merkintäoikeuksia

  1. Tutustu tällä sivulla esitettyihin merkintäoikeusantiin liittyviin ohjeisiin.
  2. Täytä sähköinen vastauslomake, jolla voit merkitä tarjottavia osakkeita tai myy merkintäoikeuksia osakekaupankäynnin tavoin OP-mobiilissa. Löydät linkin lomakkeeseen sivun lopusta.

Huomaathan, että toissijaiseen merkintäoikeuteen perustuvaa merkintää ei voi tehdä osakesäästötilin kautta (laki osakesäästötilistä, 680/2019).

Merkintäoikeudet ja osakemerkinnän maksu

Sait osakeannin täsmäytyspäivänä 1.12.2021 osakeomistuksesi mukaan osakesäästötilillesi yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaasi yhtä (1) olemassa olevaa osaketta kohden. Viisi (5) merkintäoikeutta oikeuttaa kolmen (3) tarjottavan osakkeen merkintään. Merkintäoikeudet kirjataan osakesäästötilillesi 2.12.2021. Jos olet epävarma paljonko voit merkitä tarjottavia osakkeita merkintäoikeuksillasi, näet tiedon kotiin saapuvasta kirjeestä.

  • Ensisijainen merkintäoikeus: Viidellä (5) merkintäoikeudella voit merkitä kolme (3) tarjottavaa osaketta hintaan 8,00 euroa osakkeelta.

Osakemerkinnän maksu veloitetaan osakesäästötililtä merkinnän tekemisen yhteydessä.

Merkintäoikeuksien myynti ja kaupankäynti uusilla osakkeilla

  • Jos et halua merkitä tarjottavia osakkeita osakeannissa, voit myydä merkintäoikeudet Nasdaq Helsingissä, jossa merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena 7.12.2021 ja 15.12.2021 välisenä aikana. Merkintä-oikeuksien ISIN-koodi on FI4000513767 ja kaupankäyntitunnus VIK1VU0121. Merkintäoikeuksien myynnin voit tehdä OP-mobiilissa osakekaupankäynnin tavoin.
  • Merkintäoikeudet, joita ei ole myyty ennen 15.12.2021 tai käytetty tarjottavien osakkeiden merkintään ennen merkintäajan päättymistä 21.12.2021, raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä.
  • Merkintäoikeuksilla merkityt tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisena osakelajina, ISIN-koodi FI4000513775, kaupankäyntitunnus VIK1VN0121, Nasdaq Helsingissä arviolta 8.12.2021. Tarjottavat osakkeet yhdistetään nykyiseen osakelajiin arviolta 29.12.2021.

Tärkeitä lisätietoja saat tutustumalla osakeannin Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja ehtoihin.