Simula Invest Oy:n tekemä julkinen ostotarjous Wetteri Oyj:n osakkeista 8.2.2023-19.4.2023

Simula Invest Oy tarjoaa käteisvastikkeena 0,82 euroa jokaisesta Wetteri Oyj:n osakkeesta.

Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta tai keskeyttämisestä ilmoitetaan pörssitiedotteella. 

Toimi näin, jos hyväksyt ostotarjouksen

  1. Tutustu tällä sivulla esitettyihin ostotarjoukseen liittyviin ohjeisiin. 
  2. Täytä sähköinen vastauslomake, jolla voit hyväksyä ostotarjouksen.

Toimeksiannon on oltava OP:ssa viimeistään 17.4.2023, tai jos jälkikäteistä tarjousaikaa on jatkettu, kaksi (2) pankkipäivää ennen jälkikäteisen tarjousajan päättymistä. Tämän jälkeen ostotarjouksen voi hyväksyä päättymispäivään asti soittamalla asiakaspalveluumme 0100 0500 (pvm/mpm) tai käymällä OP Ryhmän konttorissa.

Tarjouksen hyväksyminen on ehdoton ja kuluton

Voit hyväksyä ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta kaikkien arvo-osuustililläsi olevien osakkeiden osalta (jokaisen arvo-osuustilin osalta on hyväksyntä annettava erikseen). Pantattujen osakkeiden osalta ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta.

Tarjouksentekijä vastaa tarjottujen osakkeiden kaupasta mahdollisesti Suomessa perittävästä varainsiirtoverosta. Ostotarjouksen hyväksyminen ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ei aiheuta sinulle mitään kuluja. Hyväksyessäsi ostotarjouksen arvo-osuustililläsi oleviin osakkeisiin kirjataan luovutusrajoitus. 

Jos olet ostanut lisää osakkeita hyväksyttyäsi ostotarjouksen ja luovutusrajoituksen säilytystilillesi kirjaamisen jälkeen, sinun on erikseen hyväksyttävä ostotarjous näiden osakkeiden osalta toimittamalla kyseisistä osakkeista erillinen ostotarjouksen hyväksymislomake. Ota tässä tapauksessa yhteys omaan osuuspankkiisi. 

Peruutusoikeus

Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova, eikä sitä voi peruuttaa, ellei sovellettavassa lainsäädännössä säädetä toisin.

Keskeisiä päivämääriä

8.2.2023 Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 
17.4.2023 Ostotarjouksen hyväksynnän toimeksianto oltava OP:ssa
19.4.2023 Ostotarjouksen tarjousaika päättyy

Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset on kuvattu tarjousasiakirjassa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksestä tai peruuttaa ostotarjous sen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen ehdot ja ostotarjoukseen liittyvä tarjousasiakirja ovat luettavissa Wetteri Oyj:n sivuilla.

Myös alaikäisten huoltajat ja muiden edustettavien asiakkuuksien (valtuutus-, edunvalvonta- ja kuolinpesäasiakkaat) edustajat voivat tehdä toimeksiannon sähköisellä vastauslomakkeella. Jos kyseessä on yhteisomisteinen arvo-osuustili, täytä kirjeen mukana saapuva vastauslomake. Tarvitsemme vastaukseen kaikkien tilinomistajien allekirjoitukset.