Wihuri International Oy:n tekemä julkinen ostotarjous Wihuri Oy:n osakkeista 27.5.–14.6.2024

Wihuri International Oy tarjoaa käteisvastikkeena 9,74 euroa jokaisesta Wihuri Oy:n osakkeesta.

Mahdollisesta käteisvastikkeen muutoksesta, tarjousajan jatkamisesta tai tarjousajan keskeyttämisestä ilmoitetaan pörssitiedotteella.

Toimi näin, jos hyväksyt ostotarjouksen

  1. Tutustu tällä sivulla oleviin ostotarjoukseen liittyviin ohjeisiin.
  2. Hyväksy ostotarjous sähköisesti. Pääset toimeksiantoon tämän sivun lopusta.

Tarjouksen hyväksyminen on ehdoton ja kuluton

Voit hyväksyä ostotarjouksen vain ehdoitta kaikkien arvo-osuustililläsi olevien osakkeiden osalta. Jos sinulla on useampi arvo-osuustili, sinun tulee hyväksyä ostotarjous erikseen jokaisen arvo-osuustilisi osalta. Jos olet pantannut osakkeita, tarvitset ostotarjouksen hyväksymiseen pantinhaltijan suostumuksen.

Tarjouksentekijä vastaa tarjottujen osakkeiden kaupasta mahdollisesti Suomessa perittävästä varainsiirtoverosta. Ostotarjouksen hyväksyminen ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ei aiheuta sinulle kuluja. Kun olet hyväksynyt ostotarjouksen, arvo-osuustililläsi oleviin osakkeisiin kirjataan luovutusrajoitus. 

Jos olet ostanut lisää osakkeita sen jälkeen, kun olet hyväksynyt ostotarjouksen ja säilytystilillesi on kirjattu luovutusrajoitus, sinun on hyväksyttävä ostotarjous näiden osakkeiden osalta erillisellä ostotarjouksen hyväksymislomakkeella. Ota tässä tapauksessa yhteyttä osuuspankkiisi. 

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tehty ostotarjouksen hyväksyminen on osakkeenomistajaa sitova eikä sitä voi peruuttaa ostotarjouksen voimassaolon aikana, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu (mukaan lukien mahdollinen jatkettu voimassaoloaika).

Keskeisiä päivämääriä

27.5.2024 Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 

14.6.2024 Ostotarjouksen tarjousaika päättyy

25.6.2024 Ostotarjouksen toteutuskauppojen selvitys, arviolta

Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset on kuvattu tarjousasiakirjassa. Tarjouksentekijällä on oikeus luopua mistä tahansa ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksestä tai hyväksymisehdosta. Tarjouksentekijä voi myös peruuttaa ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Voit lukea ostotarjouksen ehdot ja tarjousasiakirjan Wihuri Oy:n sivuilla.

Myös alaikäisten huoltajat ja muiden edustettavien asiakkuuksien (valtuutus-, edunvalvonta- ja kuolinpesäasiakkaat) edustajat voivat tehdä toimeksiannon linkin kautta.