Shanghain siluetti

OP Aasian Teknotähdet Autocall 33/2021

Laina on noin 0,25 – 1 -vuotinen sijoitus KraneShares CSI China Internet Fund –rahaston kehitykseen.

Avaintietoja:

  • OP Aasian Teknotähdet Autocall 33/2021 -lainan merkintäaika on 18.10.2021 – 12.11.2021
  • Laina-aika on noin 0,25 – 1 vuotta
  • Lainan mahdollista hyvityksen maksua ja ennenaikaista erääntymistä tarkastellaan neljännesvuosittain
  • Lainassa tavoitellaan neljännesvuosittain 4,0 %:n kertyvää hyvitystä (alustava, vähintään 3,0 %)
  • Laina on pääomaturvaamaton. Lainan Alkuarvo on 100 %, Autocall-taso 100 %, Hyvitystaso 100 % ja Suojataso 75 % osakkeiden Alkuarvoon suhteutetun kehityksen mukaan tarkasteltuna

 

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Kysy merkinnästä OP Private Varainhoitajaltasi.