kaivoskone

OP Metso Outotec Autocall 32 2021

Laina on noin 0,5 – 3-vuotinen sijoitus Metso Outotec Oyj:n osakkeen kehitykseen.

Avaintietoja:

  • OP Metso Outotec Autocall 32/2021 -lainan merkintäaika on 11.10.2021 – 5.11.2021
  • Laina-aika on noin 0,5 – 3 vuotta
  • Lainan mahdollista hyvityksen maksua ja ennenaikaista erääntymistä tarkastellaan puolivuosittain
  • Lainassa tavoitellaan puolivuosittain 5,5 %:n kertyvää hyvitystä (alustava, vähintään 4,5 %)
  • Laina on pääomaturvaamaton. Lainan Alkuarvo on 100 %, Autocall-taso 100 %, Hyvitystaso 100 % ja Suojataso 80 % osakkeen Alkuarvoon suhteutetun kehityksen mukaan tarkasteltuna

 

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Kysy merkinnästä OP Private Varainhoitajaltasi.