Kuva XIX 2023

OP Säästöobligaatio Eurooppa & Amerikka XIX/2023

Laina on noin viisivuotinen, nimellispääomaturvattu sijoitus kahden laajasti hajautetun osakeindeksin kehitykseen. Toinen indeksi sisältää 40 amerikkalaista ja toinen 35 eurooppalaista yhtiötä. Lainan tuotto määräytyy paremmin kehittyneen indeksin perusteella, mikä tarjoaa sijoittajalle mielenkiintoisen hajautuskeinon.

Avaintietoja:

  • Lainan merkintäaika on 26.04.2023-02.06.2023.
  • Laina-aika on noin 5 vuotta
  • Merkintäkurssi 100 %
  • Lainan tuotto määräytyy paremmin kehittyneen osakeindeksin tuoton perusteella. Osakeindeksin tuotto huomioidaan alustavasti enintään 30 %* asti
  • Sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta kurssinoususta 100 % tuottokertoimella
  • Laina on nimellispääomaturvattu, eli sijoittajalle maksetaan eräpäivänä vähintään lainan nimellisarvo, huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski.

*alustava, vähimmäisehto: enintään 25 % asti

 

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj.