Ilmakuva kaivoskentältä

OP SijoitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021

Laina on OP-Henkivakuutus Oy:n myöntämiin sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä oleva sijoituskohde. Sijoituskohde on noin viiden vuoden strukturoitu laina, jonka kohde-etuutena on Euroopan perusteollisuuden yhtiöistä koostuva STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR -osakeindeksi.

Avaintietoja:

  • OP SijoitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021 -lainan myyntiaika on 1.11.2021 – 17.12.2021.
  • Laina on sijoituskohde, joka on liitettävissä osuuspankeissa ainoastaan OP-Henkivakuutuksen myöntämiin puhtaasti sijoitussidonnaisiin (vakuutuksissa ei ole käytettävissä laskuperustekorko-osaa) vakuutuksiin, jotka erääntyvät aikaisintaan 31.1.2027.
  • Laina-aika on noin 5 vuotta
  • Lainan tuottokerroin on 200 % (alustava, vähintään 150 %) osakeindeksin positiiviselle arvonmuutokselle, joka on rajattu 30 %:iin.
  • Vakuutuksenottajalle maksetaan takaisinmaksupäivänä vähintään 75 % nimellispääomasta huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski.

 

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj.