Kuva XV 2023

OP SijoitusPlus MultiAsset XV/2023

Lainan kohde-etuutena on indeksi, joka pyrkii tuottoon kaikissa markkinaympäristöissä yhdistelemällä älykkäitä osake-, korko-, raaka-aine- ja valuuttastrategioita. Laina on ainoastaan OP-Henkivakuutus Oy:n myöntämiin sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä oleva sijoituskohde.

Avaintietoja:

  • OP SijoitusPlus MultiAsset XV/2023 -lainan myyntiaika on 20.03.2023-28.04.2023
  • Laina on sijoituskohde, joka on liitettävissä osuuspankeissa ainoastaan OP-Henkivakuutuksen myöntämiin puhtaasti sijoitussidonnaisiin (vakuutuksissa ei ole käytettävissä laskuperustekorko-osaa) vakuutuksiin, jotka erääntyvät aikaisintaan 31.05.2028.
  • Laina-aika on noin 5 vuotta
  • Merkintäkurssi on 100 %
  • Lainan tuottokerroin on 200 %* kohde-etuusindeksin positiiviselle arvonkehitykselle, jota ei ole rajattu.
  • Sijoittajalle maksetaan takaisinmaksupäivänä vähintään 90 % nimellispääomasta huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski.

*alustava, vähintään 150 %

 

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj.