Kuva 36 2022

OP Vakuutusyhtiöt Booster 36/2022

OP Vakuutusyhtiöt Booster 36/2022 on OP-Henkivakuutus Oy:n myöntämiin sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä oleva sijoituskohde. Sijoituskohde on noin viiden vuoden strukturoitu laina, jonka kohde-etuutena on osakekori: Allianz, Assicurazioni Generali, AXA, Sampo ja Swiss Re.

Avaintietoja:

  • OP Vakuutusyhtiöt Booster 36/2022 -lainan myyntiaika on 29.8.2022 – 30.9.2022
  • Laina on sijoituskohde, joka on liitettävissä osuuspankeissa ainoastaan OP-Henkivakuutuksen myöntämiin puhtaasti sijoitussidonnaisiin (vakuutuksissa ei ole käytettävissä laskuperustekorko-osaa) vakuutuksiin, jotka erääntyvät aikaisintaan 31.10.2027.
  • Laina-aika on noin 5 vuotta
  • Lainan tuottokerroin on 240 % (alustava, vähintään 200 %) osakekorin positiiviselle arvonmuutokselle, jota ei ole rajattu
  • Jos kohde-etuuden arvonmuutos laina-aikana on välillä 0 ja -20 % (negatiivinen), saa sijoittaja nimellispääoman takaisin, mutta hyvitystä ei synny. Nimellispääoman takaisinmaksuun ja hyvityksen maksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski
  • Laina on pääomaturvaamaton. Jos kohde-etuuden Referenssihinta on alle 80 % suhteessa kohde-etuuden Alkuarvoon per 6.10.2027, menettää sijoittaja sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan indeksin kehitystä vastaavasti

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Kysy merkinnästä OP Private Varainhoitajaltasi.