Kuva YK III 2023

OP Yrityskorko Amerikka III/2023

Laina on noin kolmen vuoden strukturoitu laina, jonka kohde-etuutena on Markit CDX North American High Yield luottoriski-indeksin S40 sarja, jossa on mukana 100 pohjoisamerikkalaista yhtiötä eri toimialoilta.

Avaintietoja:

  • OP Yrityskorko Amerikka III/2023-lainan merkintäaika on 2.5.2023 – 9.6.2023.
  • Laina-aika on noin 3 vuotta
  • Lainassa tavoiteltava kiinteä korko on 8,2 % (alustava, vähintään 6,5 %). Korko maksetaan vuosittain kunakin koronmaksupäivänä voimassa olevalle laskennalliselle pääomalle laskettuna.
  • Kukin kohde-etuusindeksin viiteyhtiön kohtaama luottovastuutapahtuma vähentää takaisinmaksumäärää ja laskennallista pääomaa, jolle korkoa lasketaan, 1/100 eli 1 prosenttiyksiköllä.
  • Laina on pääomaturvaamaton ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj.