Maisemakuva Tukholmasta

OP Yrityskorko Pohjoismaiset Pankit IV/2023

Laina on noin viiden vuoden strukturoitu laina, jonka kohde-etuutena on 5 suuren ja tunnetun pohjoismaisen pankin (Danske Bank, Nordea, Swedbank, Svenska Handelsbanken ja Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)) muodostama luottoriskikori.

Avaintietoja:

  • OP Yrityskorko Pohjoismaiset Pankit IV/2023-lainan merkintäaika on 29.5.2023 – 22.6.2023.
  • Laina-aika on noin 5 vuotta
  • Lainassa tavoiteltava kiinteä korko on 5,25 % (alustava, vähintään 4,0 %). Korko maksetaan vuosittain kunakin koronmaksupäivänä voimassa olevalle laskennalliselle pääomalle laskettuna.
  • Kukin pankin kohtaama luottovastuutapahtuma vähentää takaisinmaksumäärää ja laskennallista pääomaa, jolle korkoa lasketaan, 1/5 eli 20 prosenttiyksiköllä.
  • Laina on pääomaturvaamaton ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj.