Kohtuusperiaate ja lisäedut

Henkivakuutusyhtiön tulee vakuutusyhtiölain 13 luvun 2 §:n mukaan jakaa kohtuullinen osa vakuutusten tuottamasta ylijäämästä niille vakuutuksille, joilla sopimusehtojen mukaan on oikeus lisäetuihin. Lisäetujen jakaminen ei saa kuitenkaan vaarantaa yhtiön vakavaraisuutta eikä lisäetujen tason jatkuvuutta.

Vakuutussäästöille annettavan kokonaishyvityksen muodostavat vakuutuksille hyvitettävä laskuperustekorko ja vuosittain määrättävät lisäedut. Riskivakuutuksissa ylijäämän perusteella vakuutusturvaa voidaan korottaa tai turvasta periä alennettuja vakuutusmaksuja. Yhtiön hallitus päättää lisäedut vuosittain ja niiden määrään vaikuttaa yleinen korkotaso, onnistuminen sijoitustoiminnassa sekä vakuutuksen laskuperustekorko ja riskivakuutuksissa pitkän aikavälin vahinkosuhde. Yhtiö pyrkii lisäetujen tasossa jatkuvuuteen. Yhtiön vakavaraisuus ja varautuminen ennakoitua suurempaan korvausmenoon voivat rajoittaa maksettavia asiakashyvityksiä.

Tavoitteena on antaa vakuutussäästöille kokonaishyvitys, joka vastaa pitkällä aikavälillä vähintään matalariskisimpinä pidettävien korkosijoitusten korkotasoa. Tällä hetkellä kokonaishyvityksen tavoitteena on säästöhenkivakuutuksilla ja kapitalisaatiosopimuksilla 12 kuukauden euribor-koron, yksilöllisillä eläkevakuutuksilla ja maksuperusteisilla ryhmäeläkevakuutuksilla 5 vuoden sekä etuusperusteisilla ryhmäeläkevakuutuksilla 10 vuoden Suomen valtion joukkovelkakirjalainojen korkotaso.

Riskivakuutuksissa tavoitteena on pyrkiä pitkällä aikavälillä jakamaan lisäetuja lisäeturyhmien vahinkosuhteisiin perustuen niin, että ylijäämän jaossa huomioidaan kohtuullisessa määrin kyseisten vakuutusten tuottaman ylijäämän määrä ja muodostumistapa.

Nämä tavoitteet ovat voimassa toistaiseksi. Tavoitteet eivät ole osa yhtiön ja vakuutuksenottajan välistä vakuutussopimusta. OP-Henkivakuutuksen hallituksella on oikeus muuttaa tavoitteita ilman erillistä ilmoitusta vakuutuksenottajalle.

Suomi-yhtiöstä siirtyneisiin eriytettyihin taseisiin sovelletaan kannanluovutussuunnitelmilla sovittua erillistä voitonjakopolitiikkaa eivätkä nämä vakuutuskannat ole OP-Henkivakuutuksen kohtuusperiaatteen piirissä.

Kohtuusperiaatteen seuranta (pdf)

Eläkevakuutuskannan seurantaryhmän lausunto (pdf)

Henkivakuutuskannan seurantaryhmän lausunto (pdf)