Edunvalvontavaltuutus antaa luvan hoitaa toisen asioita

Miten ja kuka hoitaa juoksevia asioita, jos sinun tai läheisesi toimintakyky laskee tilapäisesti tai pysyvästi? Edunvalvontavaltuutuksella voit sopia siitä etukäteen.

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voi varautua etukäteen esimerkiksi sairastumisen aiheuttamaan pysyvään toimintakyvyttömyyteen.

Edunvalvontavaltakirjassa määritellään ne asiat, joita valtuutus koskee sekä nimetään henkilö, jolle valtuutus halutaan antaa.

Edunvalvontavaltuutus on tavallista edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioiden hoito. Se ei suoraan poista henkilön omaa oikeustoimikelpoisuutta. Valtuuttaja voi valtakirjan vahvistamisen jälkeen myös itse hoitaa niitä asioista, joihin hän kykenee.

Mitä asioita voidaan valtuuttaa

Valtakirjassa valtuuttaja määrittelee mitä asioita valtuutus koskee eli mitä asioita valtuutettu voi valtakirjan nojalla tehdä.

Valtuutus voi olla hyvin yleisluontoinen taloudellisten tai henkilöä koskevien asioiden hoitoa varten annettu valtuutus. Valtuutuksen voi myös rajata koskemaan vain tiettyjä oikeustoimia, asiaa tai omaisuutta. Valtuutus voi koskea taloudellisia asioita (esim. pankkiasiat) tai henkilöä koskevia asioita (esim. terveydenhoitoon liittyvät asiat). Yleinen valtuutus antaa oikeuden hoitaa kaikkia valtuuttajan asioita.

Valtuutettu ei kuitenkaan saa myydä tai pantata kiinteistöjä eikä lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta, ellei valtakirjassa ole erillistä määräystä näistä oikeustoimista. Jos valtakirjalla ei ole annettu valtuutusta kiinteistön myyntiin, pitää myyntiä varten hakea edunvalvoja.

Kuka voi toimia valtuutettuna?

Valtuuttaja itse valitsee valtuutetun, joka voi olla esimerkiksi sukulainen, ystävä tai ulkopuolinen asianajaja. Valtuutetun kanssa kannattaa keskustella valtakirjasta etukäteen ja varmistaa, että hän suostuu tehtävään.

Valtuuttaja voi nimetä myös varavaltuutetun, joka hoitaa tehtävää, jos valtuutettu on tilapäisesti estynyt.

Miten valtuutus annetaan?

Edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä hyvissä ajoin, koska henkilön on oltava valtuutusta laadittaessa oikeustoimikelpoinen ja hänen on ymmärrettävä laatimansa valtakirjan merkitys.

Edunvalvontavaltakirja-asioissa voit olla yhteydessä oman osuuspankkisi lainopillisiin palveluihin, jotka auttavat laatimaan tilanteeseesi sopivan edunvalvontavaltakirjan.