Puheenjohtajan nuija lakikirjan päällä

Metsänomistajan lakipalvelut

Metsän omistamiseen liittyy yllättävän paljon lainopillisia asioita, joiden tietäminen säästää aikaa ja rahaa.

Osuuspankeissa on käytettävissä Suomen laajin lakimiesverkosto, joka tuntee myös metsänomistajien juridiset tarpeet.

Osuuspankin lainopillinen palvelu hoitaa toimeksiannosta metsätilan sukupolvenvaihdokset. Se neuvoo järkevimmän ratkaisun ja hoitaa luovutukseen liittyvät asiakirjat. Hyvällä sukupolvenvaihdoksen suunnittelulla on lähes poikkeuksetta saatavissa merkittäviä veroetuja.

Metsätilan sukupolvenvaihdoksessa lainopillinen palvelu hankkii tila-arvion metsästä. Lisäksi se laatii myös luonnosasiakirjat, lopulliset asiakirjat, hakee ennakkoratkaisut verottajalta sekä lainhuudon ja kiinnitykset. Myös lahjaveroilmoitus voidaan laatia asiakkaan puolesta. 

Testamentti on yksi tapa järjestellä metsänomistusta. Testamentilla metsänomistaja voi määrätä kenelle omaisuus siirtyy kuoleman jälkeen. Testamentissa perintönä lapselle menevän omaisuuden voi suojata säilymään suvussa, huolimatta lasten mahdollisista avioeroista.

Edunvalvontavaltakirja voi tulla tarpeeseen, jos sairastuu yhtäkkiä vakavasti tai oma terveydentila muutoin heikentyy. Edunvalvontavaltakirja on kirjallinen valtakirja, jolla päätetään, kuka hoitaa valtuutuksen antaneen henkilön etuja toimintakyvyn heikentyessä.

Sukupolvenvaihdoksen olennaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Onko järkevintä lahjoittaa metsätila perillisille vai myydä se?
  • Pidätänkö metsätilaani hallintaoikeuden?
  • Siirränkö tilan kokonaisena yhdelle perilliselle vai jaetaanko se?
  • Entä jos en halua luopua metsätilasta, mutta haluan lahjoittaa metsärahaa

Hyödynnä osuuspankkien lainopillista asiantuntemusta ja kysy lisää omasta osuuspankistasi.