Oletko eri mieltä päätöksestä?

Ota meihin yhteyttä, jos vakuutussopimuksessa on jotain epäselvää tai olet tyytymätön korvauspäätökseen. Oikaisemme päätöksen, jos se osoittautuu virheelliseksi.

Käsittelemme vuosittain yli 700 000 vahinkovakuutusten vahinkoilmoitusta, joista noin 95 prosenttia korvataan. Aina päätös ei kuitenkaan tyydytä asiakasta.

Jos olet tyytymätön korvauspäätökseen tai haluat siitä lisäselvitystä, ota ensimmäiseksi yhteyttä korvauspäätöksen antaneeseen korvausneuvojaan. Hänen kanssaan voit keskustella päätöksestä, sen perusteista ja jatkotoimenpiteistä. Kun käytte asiaa yhdessä läpi, saattaa tulla ilmi sellaista uutta tietoa, jonka perusteella päätös muuttuu. Korvausneuvojan yhteystiedot ovat korvauspäätöksessä.

Jos korvausneuvojan kanssa keskusteltuasi olet edelleen tyytymätön korvauspäätöksen, voit hakea muutosta vakuutuslajista riippuen myös muuta kautta. Katso alla ohjeet muutoksenhakumahdollisuudet eri vakuutuksille.

Huomioithan, että korvauspäätöksen muutoksenhaulle on aikaraja. Aikaraja on kerrottu korvauspäätöksen liitteenä olevassa muutoksenhakuohjeessa.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos vakuutussopimuksessa on jotain epäselvää. Voit lähettää meille viestin op.fi-palvelussa tai OP-mobiilissa, soittaa palvelunumeroon 0303 0303 tai käydä lähimmässä konttorissamme. Voit myös soittaa sopimusta käsitelleelle henkilölle, mikäli olet saanut kirjallisen päätöksen. Päätöksessä ovat hänen yhteystietonsa.

Lakisääteisissä ja vapaaehtoisissa vakuutuksissa mahdollisuudet hakea muutosta korvauspäätöksiin poikkeavat toisistaan. Muutoksenhakumenettelyssä on eri vakuutuslajien välillä muitakin eroja.

Korvauspäätöksen liitteenä on aina muutoksenhakuohje, jossa on tarkat tiedot siitä, miten päätökseen voi hakea muutosta.

Mikäli keskusteltuasi korvausneuvojan kanssa olet eri mieltä päätöksestä, ota yhteyttä asiakasasiamieheen.

Asiakasasiamiehet käsittelevät vakuutussopimusasioihin ja vapaaehtoisten vakuutusten korvauspäätöksiin liittyvät oikaisupyynnöt aiemmista käsittelijöistä riippumattomasti.

Asiakasasiamies ei voi käsitellä lakisääteisten vakuutusten, kuten liikennevakuutuksen tai lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauspäätöksiin liittyviä oikaisupyyntöjä. Nämä oikaisuvaatimukset käsitellään muissa muutoksenhakuelimissä. Vakuuttamista koskevissa asioissa asiakasasiamies voi käsitellä vapaaehtoisiin vakuutuksiin liittyvien asioiden lisäksi liikennevakuutukseen liittyviä asioita.

Nopea ja riippumaton tutkinta

Asiakasasiamiehet tutkivat asiakkaan pyynnöstä, onko korvauspäätös lain, vakuutusehtojen, vakuutussopimuksen, oikeuskäytännön ja yleisen korvauskäytännön mukainen. Asiakasasiamiehet ovat korvauksen oikeellisuutta tutkiessaan riippumattomia asian aiemmista käsittelyvaiheista.

Asiakasasiamiespalvelu on maksuton.

Asiakasasiamiehen lisäksi - tai sijasta - voit halutessasi aina olla yhteydessä vakuutus- ja rahoitusneuvontaan tai muihin ulkopuolisiin muutoksenhakuelimiin.

Näin teet oikaisupyynnön päätökseen

Täytä ja lähetä oikaisupyyntölomake verkossa. Kuitteja ja muita tositteita ei tarvitse lähettää. Asiakasasiamies pyytää niitä tarvittaessa. Asiakasasiamies tutkii kaikki vahinkoilmoitukseesi liittyvät asiakirjat ja ottaa sinuun yhteyttä.

Oikaisupyynnössä tulee kertoa

  • nimi ja yhteystiedot
  • henkilötunnus tai Y-tunnus
  • vahinkotunnus
  • kuinka päätöstä vaaditaan muutettavan
  • perustelut vaatimukselle

Jos asiakasasiamies toteaa, että päätös on syytä muuttaa pyyntösi mukaisesti, hän siirtää asian takaisin korvauskäsittelyyn. Jos päätöstä ei voida muuttaa, asiakasasiamies perustelee ratkaisunsa.

Voit lähettää oikaisupyynnön myös postitse, sähköpostilla tai faksilla. Katso yhteystiedot.

Jos asiakasasiamiehen päätös ei tyydytä sinua tai et halua hakea oikaisua asiakasasiamiehen kautta, voit käyttää muita muutoksenhakukanavia. Korvauspäätöksen liitteenä saat kirjallisen selvityksen eri muutoksenhakukeinoista.

Ellei asiasi selviä meillä, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE). FINE neuvoo vakuutuslajista riippumatta kuluttajia vakuutusasioissa ja korvauksissa sekä neuvottelee tarvittaessa asiastasi vakuutusyhtiön kanssa.

FINEn yhteydessä toimii vakuutuslautakunta, joka käsittelee vapaaehtoisten vakuutusten päätöksiä ja antaa niistä suosituksia. Kuluttaja voi pyytää vaihtoehtoisesti lausuntoa myös kuluttajariitalautakunnalta.

Liikennevahinkolautakunta antaa lausuntoja liikennevahinkojen korvaamisesta.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sekä urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvan vahinkojen ensimmäinen valitusaste on tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta.

Valitusasian käsittely yllä mainituissa muutoksenhakuelimissä on maksutonta.

Voit myös viedä päätöksen yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tämä ei kuitenkaan koske lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvaa.