Oletko tyytymätön saamaasi palveluun pankkiasioissa, varallisuudenhoidossa tai kiinteistönvälityksessä?

Ota yhteyttä ensin omaan osuuspankkiisi tai muuhun sinua palvelleeseen OPn palveluntarjoajaan. Jos asia ei ratkea pankin tai muun OPn palveluntarjoajan kanssa, voit seuraavaksi ottaa yhteyttä asiakasasiamieheen.

Mikäli olet tyytymätön sinulle tarjottuun tuotteeseen tai saamaasi palveluun, ota aina ensin yhteyttä omaan osuuspankkiisi tai muuhun sinua palvelleeseen OPn palveluntarjoajaan asian selvittämiseksi.

Jos asia ei ratkea neuvotteluteitse ja edellytät saavasi osuuspankilta tai muulta OPn palveluntarjoajalta kirjallisen vastauksen asiaan, esitä vaatimuksesi perusteluineen kirjallisesti (esimerkiksi kirje tai sähköposti) ja laita liitteeksi mahdollinen lisäselvitys.

Mikäli olet tyytymätön osuuspankista tai muulta OPn palveluntarjoajalta saamaasi vastaukseen, voit saattaa asiasi jatkokäsittelyyn OP Ryhmän asiakasasiamiehelle.

Asiakasasiamies

OPn asiakasasiamies käsittelee pankki- ja varallisuudenhoidon palveluihin sekä kiinteistönvälityspalveluihin liittyvät oikaisupyynnöt aiemmista käsittelijöistä riippumattomasti. Asiakasasiamies tutkii, onko osuuspankin tai muun OPn palveluntarjoajan asiakasvalitukseesi antama vastaus lain, sopimusehtojen, oikeuskäytännön ja hyvän pankki-,  vakuutus- tai välitystavan mukainen. Ammattimaista sijoitustoimintaa koskevien reklamaatiopäätösten käsittely ei kuitenkaan kuulu asiakasasiamiespalvelun piiriin.

Asiakasasiamiespalvelu on maksuton. Oikaisupyynnön keskimääräinen käsittelyaika on kolme viikkoa.

Voit toimittaa oikaisupyynnön kirjallisesti asiakasasiamiehelle nettilomakkeella, sähköpostitse tai kirjeitse. Oikaisupyynnössä tulee kertoa

  • nimi ja yhteystiedot
  • henkilötunnus tai Y-tunnus
  • osuuspankki tai muu OPn palveluntarjoaja, jota oikaisuvaatimus koskee
  • osuuspankissa tai muussa OPn palveluntarjoajassa asiaa käsitelleen henkilön nimi
  • vaatimus
  • perustelut vaatimukselle

OP, Asiakasasiamies
Gebhardinaukio 1
00013 OP
asiakasasiamies@op.fi

Mikäli olet tyytymätön asiakasasiamiehen ratkaisuun tai et halua hakea oikaisua asiakasasiamiehen kautta, voit olla halutessasi yhteydessä myös Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE) tai saattaa asiasi jäljempänä mainittujen lautakuntien tai tuomioistuimen käsiteltäväksi.

FINE antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINEn Pankkilautakunta ja Sijoituslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
puhelin (09) 685 0120
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta antaa maksutta ratkaisusuosituksia kuluttajien ja yritysten välisiin riitoihin. Kuluttajariitalautakunnalla ei ole yleisneuvontapalvelua, vaan se käsittelee kirjallisia valituksia (pois lukien sijoitustuotteita koskevat asiat). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajariitalautakunta
PL 306
00531 Helsinki
Puhelin 029 566 5200

Voit saattaa asian halutessasi ratkaistavaksi käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirissä pankilla tai palveluntarjoajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan tai asianosaisen ollessa kuluttaja, hänen kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa käräjäoikeuteen.