Keskittämisedut

Omistaja-asiakkaan etu ohjaa toimintaamme

OP-ryhmän omistaa liki 2 miljoonaa omistaja-asiakasta. Asiakkaidensa omistama OP luo perustehtävänsä mukaisesti hyvinvointia omistaja-asiakkailleen ja toimintaympäristölleen.

Omistaja-asiakkaaksi voi liittyä sijoittamalla oman osuuspankin jäsenosuuteen. Jäsenosuus oikeuttaa omistaja-asiakkaan moninaisiin hyötyihin ja antaa äänestysoikeuden pankin edustajiston vaaleissa. Jäsenosuusmaksu on kertasijoitus, muita maksuja tai kuluja ei ole. Omistaja-asiakkaiden on ollut vuodesta 2014 lähtien mahdollista tehdä lisäsijoituksia omaan osuuspankkiinsa Tuotto-osuuksien kautta. Osuuspankki maksaa Tuotto-osuuksille vuosittain korkoa pankin tuloksen perusteella ja ohjaa myös tällä tavoin osan menestyksestään omistaja-asiakkailleen.

Omistaja-asiakkaan edut ja OP-bonukset

Liiketoiminnan tuloksesta merkittävä osa palautetaan omistaja-asiakkaille OP-bonuksina, joita kertyy pankki-, vahinkovakuutus- ja varallisuudenhoidon palveluista ja joita käytetään palvelumaksuihin ja vakuutuslaskuihin. Omistaja-asiakas saa myös alennuksia ja etuja pankki- ja sijoituspalveluista sekä vakuutuksista.

Omistaja-asiakkailla on pääsy omistaja-asiakkaiden palvelukokonaisuuksiin, kuten edullisempiin päivittäispankkipalveluihin, uuteen kiinteäkorkoiseen asuntolainaan ja OP-sijoituskumppani-palveluun. Omistaja-asiakkaat voivat myös ostaa, myydä ja vaihtaa suurinta osaa OP:n rahastoista ilman kaupankäyntikuluja. Lisäksi OP:n yhteistyökumppanit tarjoavat omistaja-asiakkaille erilaisia etuja kumppaneiden tuotteista ja palveluista.

Omistaja-asiakas vaikuttaa eri tavoin

Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti omistaja-asiakkaat voivat halutessaan vaikuttaa pankin päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen. Pankin hallinnon kautta omistaja-asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet ulottuvat alueellisen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Pankin tekemiseen voi vaikuttaa mm seuraavilla tavoilla:

  • Osuuspankin hallinnossa: Edustajisto on pankin ylin päättävä elin ja sen jäseninä toimivat omistaja-asiakkaat. Edustajistoon voi asettua ehdolle ja vaikuttaa sen kautta pankin toimintaan. Jokaisella omistaja-asiakkaalla on mahdollisuus äänestää sähköisesti omistamansa pankin edustajiston vaaleissa.
  • Digitaalisissa yhteisöissä: Monissa pankeissa uutena vaikuttamisen kanavana on otettu käyttöön omistaja-asiakasyhteisö, digitaalinen foorumi, jossa pankki pyytää säännöllisesti omistaja-asiakkailta mielipiteitä ja palautetta erilaisista asioista. Omistaja-asiakasyhteisön kautta vaikutetaan esimerkiksi siihen, mihin hyväntekeväisyyskohteeseen pankin osoittamat varat lahjoitetaan.
  • Tuote- ja palvelukehityksessä: Asiakkaat voivat osallistua OP:n tuote- ja palvelukehitykseen Helsingin Vallilassa toimivassa OP Helsingin konttorissa sekä verkossa Paja-asiakasyhteisössä.