Työkulttuuri 3.0

Rohkea työkulttuuri

Saammeko esitellä: OP:n rohkea työkulttuuri

OP:n yrityskulttuurin ytimessä ovat arvot – ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Nämä arvot ovat mahdollistaneet osuustoiminnallisen menestyksemme läpi vuosikymmenten, ja samoissa arvoissa piilee myös tulevaisuuden kulttuurimme vahvin kulmakivi. Nämä arvot eivät muutu ajan saatossa.

Samalla pidämme muutosta perin pohjin myönteisenä, vääjäämättömänä ja innostavana. Sitä ei tule pelkästään sietää, vaan se tulee ottaa kaiken tekemisen kärkeen. Tästä kumpuaa kulttuurimme toinen, yhtä vahva, kulmakivi: rohkeus.

Uudistuminen vaatii rohkeutta niin esimiehiltä kuin työntekijöiltäkin. Se vaatii rohkeutta elää arvojensa mukaisesti tänään ja huomenna.

OP:laisuus rakentuu rohkeudelle

Rohkeus on OP:lla muutakin kuin sanoja – se on OP Ryhmän ja työkulttuurimme olemuksen ydin. Emme pyöri paikoillamme tehden asioita kuten ne on tehty ennen. Sen sijaan, että parantelisimme nykyistä, haluamme luoda täysin uutta.

Kun rakennamme jotain, jota ei vielä ole ja kuljemme siellä, missä emme ennen ole kulkeneet, tarvitsemme jokaista OP:laista näyttämään suuntaa ja olla mukana uudessa. Tämä ei ole aina helppoa, monesti päinvastoin, mutta sitäkin antoisampaa.

Mullistamme alaa sisältä ja ulkoa

Olemme alan kehityksen etujoukoissa, ja teemme suomalaisten arkea mullistavia innovaatioita. Olemme rohkeita myös oman yhteisömme kehittämisessä. Innovaatioita siivittämään on luotu esimerkiksi monitilaratkaisuja ja laaja-alaisia työnkuvia. Rohkean elämänasenteen vastapainoksi ja sen ruokkimiseksi pidämme huolen työhyvinvoinnista ja tulevaisuuteen katsovista työjärjestelyistä. OP:laisia on ympäri Suomea, mutta työ ei ole sidottu aikaan ja paikkaan.

Onnellisten ihmisten työyhteisö

OP:n työkulttuuri on myös strateginen menetystekijä. Meillä on töissä onnellisia ihmisiä, ja onnellisista ihmisistä syntyy huipputiimejä ja todellisia työelämän muutoksentekijöitä. Onnellisuus syntyy siitä, että voi toteuttaa itseään ja saada siihen parhaan mahdollisen tuen. Se syntyy myös siitä, että tulee nähdyksi kokonaisena ihmisenä muuttuvine elämäntilanteineen.

Meillä toteutuu yhdenvertaisuus. Kunnioitamme toistemme erilaisuutta ja näemme monimuotoisuuden organisaation rikkautena. Tuemme kunkin työntekijän tarpeita ja ominaisuuksia – yhdessä kasvamme ja loistamme.

Johtamista vailla vertaa

Rakennamme OP:laisesta johtamisesta referenssiä yli toimialarajojen. Se tarkoittaa johtamiskulttuuria, jonka tavoitteena on luotsata OP Ryhmä murroksen läpi. Tämä onnistuu vain ympäristössä, jossa on edellytykset työssä loistamiselle ja tulosten saavuttamiselle.

Luomme uudistumishenkeä esimerkin voimin ja rakennamme OP:laisten asiantuntijuutta. Ajattelemme, että työtä eivät johda niinkään esimiehet, vaan OP:n arvot. Arvoihin pohjaava hyvä draivi rakentaa perustan ylivertaiselle asiakaskokemukselle.

Merkityksellistä ja yhteistä

OP:lainen työkulttuuri mahdollistaa työntekijöille tasapainoisen hyvän elämän, jossa jokainen saa olla omana itsenään mukana merkityksellisessä työssä ja tuntea ylpeyttä siitä matkasta, jolla on mukana. Yhdessä nauramme, jaamme kahvit, muistamme perhevapaalle lähtevää isää ja syntymäpäiviään juhlivaa asiakasta ja jalostamme toistemme hyvät ideat luoviksi toteutuksiksi.

Kuuletko sen jo? Se alkaa Helsingin keskusyhteisön korttelikäytäviltä ja raikaa aina Utsjoen konttoriin saakka. OP:lainen rohkeus hihkuu ja kutsuu. Hyppää mukaan!