Nainen istuu sohvalla lukien tablet-laitetta.

Så här drar du nytta av din OP-bonus

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus för dina ärenden hos OP. Med den OP-bonus som samlats på ditt bonuskonto kvittas till exempel automatiskt bankens serviceavgifter och försäkringsfakturor.

Hur fungerar OP-bonus?

1. Som ägarkund samlar du OP-bonus 2. Du får OP-bonus 3. Med OP-bonus kvittas avgifter och premier. 1. Som ägarkund samlar du OP-bonus 2. Du får OP-bonus 3. Med OP-bonus kvittas avgifter och premier.

För vad samlas OP-bonus?

Ägarkunder samlar OP-bonus för alla ärenden som ger rätt till bonus. År 2023 får du då du är ägarkund ännu mer OP-bonus än förr eftersom vi belönar våra ägarkunder med extra bonus; du får hela året 30 % mer bonus.

Om summan av till exempel bolånet, besparingarna och de månatliga försäkringspremierna är 100 000 euro, samlas det OP-bonus till ett värde av 325 euro under 2023. Normalt skulle samma summa ha gett bonus till ett värde av 250 euro.

Du får OP-bonus för

-Pengar på sparkonton, -Bolån, studielån och banklån med säkerhet, -Fonder och fondanknutna försäkringar, -Försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon -Pengar på sparkonton, -Bolån, studielån och banklån med säkerhet, -Fonder och fondanknutna försäkringar, -Försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon

Till vad används min OP-bonus?

OP-bonus som samlats på ditt bonuskonto används till bankens serviceavgifter som annars skulle debiteras ditt brukskonto. Bonus används också för försäkringspremier. Med OP-bonus betalas serviceavgifter och försäkringsfakturor automatiskt i den ordning avgifterna och debiteringarna bildas. 

OP-bonus används bland annat för

  • dagliga banktjänster (brukskonto, OP:s digitala tjänster, OP:s betalkort)
  • service- och expeditionsavgifter för lån
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon
  • förvarings- och portföljförvaltningsprovisioner för sparande och placering
  • arvoden för juridiska tjänster
  • OP Hems fastighetsförmedlingsprovisioner

På ditt bonuskonto lämnas alltid minst 10 euro för betalningen av bankens serviceavgifter. 

Oanvänd OP-bonus föråldras fem år efter att den samlats. Två månader innan OP-bonus föråldras får ägarkunden ett meddelande om OP-bonus som föråldras.

OP-bonus som delas ut av OP Gruppen är för ägarkunder skattefritt. Skattefriheten förutsätter dock att bonusen används för sådana bank- och försäkringstjänster som OP Gruppen fastställt och utsett samt för gruppens övriga serviceavgifter. På grund av det här kan ägarkunderna inte ta ut OP-bonus som pengar eller själv välja användningsobjekten för dem.

Var ser jag hur det samlas OP-bonus för mig?

Då du är ägarkund kan du i OP-mobilen och i tjänsten op.fi följa upp hur OP-bonus månatligen samlas. Den månatliga OP-bonusen baserar sig på värdet av dina tjänster i euro under den föregående månaden.

I OP-mobilen ser du ditt aktuella bonusbelopp så här:

1. Logga in i OP-mobilen

2. Välj Annat nere till höger

3. Välj Ägarkund och därefter OP-bonus
 

I avsnittet Annat ser du också vad du månatligen fått OP-bonus för och till vad den har använts:

1. Välj Meddelanden

2. Välj % Bonus längst ner på sidan

3. Välj bland meddelandena den månad vars bonusbelopp och bonusanvändning du vill se
 

I tjänsten op.fi ser du det aktuella bonusbeloppet genast du har loggat in i tjänsten. Under dina kontouppgifter, i avsnittet OP-bonus, ser du bonuskontots aktuella saldo. Då du klickar på saldot ser du transaktionerna på ditt bonuskonto. I transaktionsflödet ser du hur OP-bonus har samlats och till vad den har använts.