Nainen istuu sohvalla lukien tablet-laitetta.

Så här drar du nytta av din OP-bonus

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus för dina ärenden hos OP. Med den OP-bonus som samlats på ditt bonuskonto kvittas till exempel automatiskt bankens serviceavgifter och försäkringsfakturor.

Hur fungerar OP-bonus?

1. Som ägarkund samlar du OP-bonus 2. Du får OP-bonus 3. Med OP-bonus kvittas avgifter och premier. 1. Som ägarkund samlar du OP-bonus 2. Du får OP-bonus 3. Med OP-bonus kvittas avgifter och premier.

För vad samlas OP-bonus?

Ägarkunder samlar OP-bonus för alla ärenden som ger rätt till bonus. År 2023 får du då du är ägarkund ännu mer OP-bonus än förr eftersom vi belönar våra ägarkunder med extra bonus; du får hela året 30 % mer bonus.

Om summan av till exempel bolånet, besparingarna och de månatliga försäkringspremierna är 100 000 euro, samlas det 2023 OP-bonus till ett värde av totalt 325 euro i stället för 250 euro i år.

Du får OP-bonus för

-Pengar på sparkonton, -Bolån, studielån och banklån med säkerhet, -Fonder och fondanknutna försäkringar, -Försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon -Pengar på sparkonton, -Bolån, studielån och banklån med säkerhet, -Fonder och fondanknutna försäkringar, -Försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon

Till vad används min OP-bonus?

OP-bonus som samlats på ditt bonuskonto används till bankens serviceavgifter som annars skulle debiteras ditt brukskonto. Bonus används också för försäkringspremier. Med OP-bonus betalas serviceavgifter och försäkringsfakturor automatiskt i den ordning avgifterna och debiteringarna bildas. 

OP-bonus används bland annat för

  • dagliga banktjänster (brukskonto, OP-nättjänsten, OP:s betalkort)
  • service- och expeditionsavgifter för lån
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon
  • förvarings- och portföljförvaltningsprovisioner för sparande och placering
  • arvoden för juridiska tjänster och provisioner för OP Hem

På ditt bonuskonto lämnas alltid minst 10 euro för betalningen av bankens serviceavgifter. 

Oanvänd OP-bonus föråldras fem år efter att den samlats. Två månader innan OP-bonus föråldras får ägarkunden ett meddelande om OP-bonus som föråldras.

OP-bonus som delas ut av OP Gruppen är för ägarkunder skattefritt. Skattefriheten förutsätter dock att bonusen används för sådana bank- och försäkringstjänster som OP Gruppen fastställt och utsett samt för gruppens övriga serviceavgifter. På grund av det här kan ägarkunderna inte ta ut OP-bonus som pengar eller själv välja användningsobjekten för dem.

Var ser jag hur det samlas OP-bonus för mig?

Då du är ägarkund kan du granska din månatliga OP-bonus i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.

  • I OP-mobilen ser du ditt bonusläge under Annat genom att där välja Ägarkund. Ditt månatliga bonusmeddelande ser du under Annat genom att i Meddelanden välja % Bonus nertill. I bonusmeddelandena ser du för vad det har samlats OP-bonus och till vad OP-bonus har använts.  
  • I tjänsten op.fi ser du ditt uppdaterade OP-bonusläge genast när du loggat in. Välj OP-bonus nedanför dina kontouppgifter, och du kommer till transaktionsflödet för ditt bonuskonto. I transaktionsflödet för bonuskontot ser du hur OP-bonus har samlats och till vad det har använts. OP-bonus uppdateras i olika takt i tjänsten op.fi och OP-mobilen. Din uppdaterade OP-bonus ser du i tjänsten op.fi.
  • Den månatliga OP-bonusen baserar sig på värdet av dina tjänster i euro under den föregående månaden.