Mies ja lapsi nurmikolla

Så här får du full nytt av din OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus för användningen av dina tjänster. Med den OP-bonus som samlats på ditt bonuskonto kvittas t.ex. försäkringspremier och serviceavgifter som annars skulle tas ut från ditt brukskonto.

Så här fungerar OP-bonus

1. Som ägarkund samlar du OP-bonus 2. Du får OP-bonus 3. Med OP-bonus kvittas avgifter och premier 1. Som ägarkund samlar du OP-bonus 2. Du får OP-bonus 3. Med OP-bonus kvittas avgifter och premier

För vad får jag OP-bonus?

Det samlas OP-bonus för alla ägarkunder och det finns ingen övre gräns för OP-bonus. Ju mer du anlitar OP:s tjänster, desto mer OP-bonus samlar du. OP-bonus är ett kooperativt sätt att belöna kunderna för att de anlitar bank- och försäkringstjänster. Andelsbankerna betalar årligen OP-bonus till sina ägarkunder till ett värde som överskrider 200 miljoner euro.

OP-bonus beräknas på årsplanet med koefficienten 0,25 %. Om du har 5 000 euro på brukskontot och 95 000 euro i lån uppgår dina ärenden totalt till 100 000 euro. Koefficienten för OP-bonus är 100.000 x 0,0025 och du samlar OP-bonus för 250 euro per år. I bonustabellen ser du också en uppskattning av hur mycket OP-bonus du kunde samla.

Bonustabell

 
  Studerande Par Barnfamilj 
Lån

Studielån: 1 500 €

Bolån: 120 000 €

Bolån: 230 000 €

Sparande och placering

Sparkonto: 200 €

BSP-konto: 700 €

Fonder: 3 000 €

Sparkonton: 2 000 €

Fonder: 3 000 €

Barnens sparkonton: 1 200

Försäkringar

Personförsäkringar:  10 €/mån.

Hemförsäkring: 9 €/mån.

Personförsäkringar: 70 €/mån.

Hemförsäkring:  15 €/mån.

Bilförsäkring: 60 €/mån.

Personförsäkringar:  100 €/mån.

Hemförsäkring: 40 €/mån.

Bilförsäkring: 70 €/mån.

Stugförsäkring:  25 €/mån.

Köp med OP-Visa credit

Inköp ca 50 €/mån.

Inköå ca 250 €/mån.

Inköp ca 280 €/mån.

Annat

Hyresgarantikonto: 1500 €

   
Bonus per år

11,82 €

324,35 €

600,95 €

 

För vad får jag OP-bonus?

Pengar på kontot, lån, besparingar och placeringar, inköp som betalats med OP-Visas och OP-Mastercards credit-funktion, försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon Pengar på kontot, lån, besparingar och placeringar, inköp som betalats med OP-Visas och OP-Mastercards credit-funktion, försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon

Det lönar sig att bilda en familjehelhet av familjemedlemmarna varvid man med den OP-bonus som samlas t.ex. för barnens bank- och försäkringstjänster kan kvitta familjens serviceavgifter för bankärenden och försäkringspremier.

Var ser jag hur det samlas OP-bonus för mig?

Då du är ägarkund kan du kontrollera din OP-bonus månatligen i OP-mobilen eller genom att logga in i tjänsten op.fi.

  • Enklast följer du upp din OP-bonus i tjänsten op.fi. Logga in i tjänsten op.fi så ser du ditt uppdaterade OP-bonusläge nedanför dina kontouppgifter. Genom att klicka på %-tecknet nedanför din OP-bonus kommer du till transaktionsflödet för ditt bonuskonto. I transaktionsflödet för bonuskontot ser du enkelt hur OP-bonus har samlats och till vad OP-bonus har använts. 
  • Du kan också följa upp din OP-bonus i OP-mobilen. I Annat i OP-mobilen ser du enkelt hur mycket OP-bonus du just nu har att använda.  Bland meddelandena i Annat kan du granska din OP-bonus mer ingående genom att klicka på %-tecknet. I bonusmeddelandena ser du för vad det har samlats OP-bonus och till vad OP-bonus har använts. Om du inte ännu använder OP-mobilen, kan du ladda ner den i din telefon eller datorplatta i appbutiken. Ladda ner OP-mobilen >
  • OP-bonus uppdateras i otakt i tjänsten op.fi och OP-mobilen. Din uppdaterade OP-bonus ser du i tjänsten op.fi.
  • Om du inte tycker om att sköta ärenden på nätet får du två gånger per år i anslutning till dina kontoutdrag per post en sammanfattning där du kan kontrollera ditt bonusläge.
  • Den månatliga OP-bonusen baserar sig på en uppskattning av värdet av dina tjänster i euro under den föregående månaden. 

Vet du inte om du redan är ägarkund?

Till vad används min OP-bonus?

OP-bonus som har samlats på ditt bonuskonto används till avgifter och debiteringar som annars skulle tas ut från ditt brukskonto. OP-bonus används automatiskt i den ordning som det uppstår betalningar eller debiteringar av serviceavgifter. OP-bonus används helt automatiskt. OP-bonus används bl.a. för

  1. dagliga banktjänster (brukskonto, OP-nättjänsten, OP-Visa-kort)
  2. service- och expeditionsavgifter för lån
  3. försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon
  4. förvarings- och teckningsprovisioner för sparande och placering
  5. arvoden för juridiska tjänster och provisioner för OP Hem

I tjänsten op.fi kan du enkelt följa upp till vilka serviceavgifter för banktjänster och försäkringspremier din OP-bonus månatligen har använts. På ditt bonuskonto lämnas alltid minst 10 euro för betalningen av bankens serviceavgifter. Oanvänd OP-bonus föråldras fem år efter att den samlats. Två månader innan OP-bonus föråldras får ägarkunden ett meddelande om OP-bonus som föråldras.