Op.fi-palvelun henkilöasiakkaiden sivuston saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee henkilöasiakkaiden sisältöjen ja palvelujen saavutettavuutta osoitteessa op.fi. Op.fi-verkkosivusto on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

 • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.
 • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures).

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 8.12.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 13.6.2023.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Henkilöasiakkaiden sivuston saavutettavuudessa on puutteita, eikä sivusto täytä kaikilta osin vaatimuksia.  Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Kortit

Maksu- ja luottokortit sivun etusivulla sekä yksittäisissä elementeissä, jotka kertovat lisää eri aihealueen asioista värien kontrastit eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Lisäksi kaikilla visuaalisilla sisällöillä ei ole tekstivastinetta, joka kertoo, mitä kuva, kuvake tai graafinen elementti esittää. Osalla kuvituskuvista on myös tarpeettomia tekstivastineita.

Sivulla on apuvälineiden käyttöä häiritseviä puutteita otsikoinnissa niin, että H1, H2 jne. tason otsikoinnit eivät ole aina loogisessa järjestyksessä.

Kun lähtee hakemaan uutta korttia, valittu kortti ei erotu ohjelmoidusti. Ruudunlukija ei hakemuksella lue virheilmoituksia. Korttihakemuksen sivuston painikkeissa on näppäimistökäyttöön sekä värikontrasteihin liittyviä puutteita sivun painikkeissa. Hakemuksen etenemistä kuvaava jana ei toimi loogisesti ruudunlukijalla ja lisäksi ruudunlukijan toimintaa häiritsee sivun mahdolliset tyhjät rivit. Lasten lukumäärää kysyvässä kohdassa käytettään +/- merkein olevia nappeja, mikä vaikeuttaa avustavien teknologioiden käyttöä. HTML koodissa on avustavia teknologioita haittaavia puutteita. Kortin hakemista varten vaaditaan tunnistautuminen. Tuon palvelun saavutettavuuden tilasta kerrotaan tunnistautumisen selosteella.

Maksu- ja luottokortit

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • 1.4.1 Värien käyttö
 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
 • 2.4.4 Linkkien tarkoitus (kontekstissa)
 • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Hae korttia

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
 • 1.4.1 Värien käyttö
 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
 • 2.1.1 Näppäimistö
 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
 • 4.1.1 Jäsentäminen
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Valuuttalaskuri

Valuuttalaskuri täyttää vaatimukset osittain. Sovelluksen saavutettavuuden puutteet häiritsevät tai hidastavat käyttöä, ja estävät joissain tilanteissa käytön kokonaan apuvälineillä kuten ruudunlukijalla. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

H1 tason pääotsikko Valuuttalaskuri tuotetaan toisesta järjestelmästä/ympäristöstä. Yleisesti ikonien, painiketekstien ja muiden graafisten elementtien värit ja kontrastit eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

Näppäimistön käytössä esim. Input-kentästä eteen/taakse -siirtymisessä on myöskin ongelmia.

OP:lla ei enää ole matkalvaluuttapalvelua.

Saavutettavuuden puutteet:

 • 1.4.1 Värien käyttö
 • 1.4.3 Kontrasti (ikoneiden ja painiketekstin värien kontrasti)
 • 2.1.1 Näppäimistö (mm. Input-kentästä ei pääse liikkumaan taaksepäin)
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Lainat ja asunnot

Asuntolainahakemuksen ei-saavutettavat sisällöt ja puutteet (lainaa.op.fi)

Hakemuksella on joukko puutteita, jotka hankaloittavat merkittävästi apuvälineiden, kuten ruudunlukijoiden ja näppäimistön käyttöä. Lisäksi hakemuksen sisältämät asiakirjat eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Asuntolainan hakemisesta sekä asuntolainoihin sekä asumisen rahoitukseen liittyvistä asioista on mahdollista neuvotella myös OP:n konttoreissa tapaamisen tai pankista riippuen joko puhelin- tai verkkoneuvottelun muodossa.

Alla lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita hakemus ei vielä täytä.

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö alustava lainatarjous -liitteessä (pdf)

 • Osa kuvakkeiden tekstivastineista puuttuu tai on virheellinen.
 • Osassa kuvakkeiden tekstivastineista on palvelun termistöstä poikkeavaa kieltä.

WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

 • Käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrastisuhde on virheellinen.

WCAG 1.4.3 Tekstin ja taustan välinen kontrasti

 • Tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa on useita puutteita.

Vakuudellisen pankkilainahakemuksen ei-saavutettavat sisällöt ja puutteet (lainaa.op.fi/pankkilaina)

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa otsikoinnissa, rakenteissa ja nimilapuissa, mikä vaikeuttaa ruudunlukijakäyttöä. Lisäksi hakemuksen värien kontrastit eivät paikoin täytä saavutettavuusvaatimuksia, eikä tekstivastineita ole toteutettu kaikkien graafisten elementtien kohdalla. Myös näppäimistökäytössä on ongelmia.

Vakuudellisen pankkilainan hakemisesta sekä pankkilainoihin liittyvistä asioista on mahdollista neuvotella myös OP:n konttoreissa tapaamisen tai pankista riippuen joko puhelin- tai verkkoneuvottelun muodossa.

Alla lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita hakemus ei vielä täytä.

WCAG 1.1.1 Ei tekstuaalinen sisältö

 • Ikonipainikkeiden tekstivastineita puuttuu. 
 • Kuvitustarkoitukseen käytettyjä grafiikkatiedostoja ei ohiteta ruudunlukijalla.

WCAG 1.3.1 Iinformaatio ja suhteet

 • Otsikoita, rakenteita ja nimilappuja ei ole kaikissa näkymissä merkitty oikein ohjelmallisesti, tai merkinnät puuttuvat kokonaan. 

WCAG 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

 • Palvelun yhteystieto-osiossa syötteen tarkoitusta ei ole määritelty.

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)

 • Tekstin ja taustan väliset kontrastit eivät ole tarpeeksi korkeita ei-aktiivisissa painikkeissa sekä oranssien korostustekstien kohdalla.

WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

 • Tekstin kokoa ei voida muuttaa kirjautumissivulla.

WCAG 2.1.1 Näppäimistö

 • Osa palvelun etusivun elementeistä ei ole hallittavissa näppäimistöä käyttämällä.

WCAG 2.4.1 Ohita lohkot

 • Sivun alusta käsin ei pääse siirtymään suoraan pääsisältöön.

WCAG 2.4.2 Sivuotsikot

 • Sivuotsikko on hakemuspalvelun jokaisella sivulla sama eikä kuvaa yksittäisten sivujen tarkoitusta.

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys

 • Kohdistusjärjestyksen logiikka vaihtelee palvelun eri näkymissä ja on paikoin epäjohdonmukainen.

WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus

 • Näppäimistöllä käytettävissä elementeissä kohdistuksen ilmaisin ei ole aina näkyvissä.

WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen

 • Ruudunlukija ei lue lomakkeen täytöstä johtuvia virheviestejä käyttäjälle automaattisesti.
 • Virheviestejä ei ole ohjelmallisesti liitetty kenttiin, joihin virheet liittyvät. Virheviesti saattaa myös aktivoitua virheellisesti kesken syötteen antamisen.

WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

 • Osa nimilapuista ei ole ohjelmallisesti liitetty käyttäjän syötettä vaativiin elementteihin tai niitä puuttuu.

WCAG 4.1.1 Jäsentäminen

 • Kaikki hakemuslomakkeen ID-tunnisteet eivät ole yksilöllisiä.

WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

 • Kaikkien käyttöliittymäelementtien nimiä, rooleja ja arvoja ei voida selvittää automaattisesti.

WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

 • Virheviestejä ei tunnisteta koneellisesti virheviesteiksi. Lisäksi seuraavaa näkymää ladattaessa tai lomakkeen lähetyksen onnistuessa ruudunlukija lue automaattisesti tilasta kertovaa viestiä.

Opintolainahakemuksen ei-saavutettavat sisällöt ja puutteet

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa tiedon oikeanlaisessa esittämisessä, kohdistusjärjestyksessä sekä palautteiden antamisessa. Hakemuksella on myös joukko muita puutteita, jotka hankaloittavat apuvälineiden, kuten ruudunlukijoiden ja näppäimistön käyttöä. Lisäksi hakemuksen sisältämät asiakirjat eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Alla puutteet on lueteltu tarkemmin.

 • WCAG 1.1.1 Ei tekstuaalinen sisältö - Joillakin kuvaelementeillä on turhia tekstivastineita.
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet:
  • Valintapainikkeita ja -ruutuja ei ole yhdistetty ohjelmallisesti.
  • Pakollisia kenttiä ei ole merkitty näkyvästi eikä ohjelmallisesti.
  • Negatiiviset luvut on esitetty virheellisesti yhdysmerkillä.
  • Osa sivuista on aseteltu taulukoilla, mikä aiheuttaa ruudunlukijalle ylimääräistä luettavaa.
  • Joitain tekstejä ja tekstimuotoisia otsikko-tieto-pareja ei ole esitetty ohjelmallisesti.
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
  • Lomake-elementeillä on virheellisiä attribuutteja, jonka takia ne eivät ole sivulla visuaalisesti oikeassa paikassa.
  • Osa otsikoiden puutteista vaikeuttaa hierarkian ymmärtämistä.
  • PDF-tiedostojen lukemisjärjestyksessä on puutteita.
 • WCAG 1.3.6 Määrittele tarkoitus
  • Käyttäjän tietoja sisältäviltä lomakekentiltä puuttuu tarkoituksen määrittelevä attribuutti.
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)
  • Tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa on useita puutteita.
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
  • Käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrastisuhteissa on useita puutteita.
 • WCAG 1.4.12 Tekstin välistys
  • Arvioinnissa merkkien välistystä muokattaessa rivi leikkautui ulos kehyksestä.  
 • WCAG 2.4.2 Sivuotsikot
  • PDF-tiedostoilla ei ole kuvaavia otsikoita.
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
  • Kohdistus siirretään automaattisesti ensimmäiseen lomakekenttään tai vuorovaikutuselementtiin, jolloin sitä mahdollisesti edeltävä teksti ohitetaan ruudunlukijalla.
  • Joissain tapauksissa kohdistuksen siirto keskeyttää ilmoituksen lukemisen.
  • Joissain tapauksissa kohdistus siirtyy automaattisesti sivun keskelle.
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
  • Tiedostotyypit ja -koot on esitetty irrallaan linkistä.
  • Osa linkeistä koostuu erillisestä otsikosta ja leipätekstistä, mikä vaikeuttaa ruudunlukijan toimintaa.
  • Joidenkin painikkeiden kuvaukset on hankala erottaa ruudunlukijalla toisistaan.
 • WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus
  • Näppäimistökohdistus ei näy sivuston palkkimaisissa linkeissä.
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
  • Virheilmoituksia ei ole liitetty kenttiin ohjelmallisesti eikä virheellisiä kenttiä ole merkitty ohjelmallisesti.
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet
  • Osa nimilapuista puuttuu.
 • WCAG 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen
  • Osa sivuston painikkeista on nimetty epäyhdenmukaisesti.
 • WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit
  • Sivuston antamat palautteet on toteutettu virheellisesti siten, että ne keskeyttävät ruudunlukijan.
  • Palautteiden otsikkoja ei lueta ruudunlukijalla.

Sisällöt, joiden muokkaaminen olisi kohtuuton rasite

Opintolainahakemuksella on sellaisia sisältöjä, joiden muokkaaminen olisi kohtuuton rasite. Palvelu uusitaan tulevina vuosina, minkä vuoksi nykyiseen palveluun ei tehdä saavutettavuusmuutoksia.

Lainalaskureiden ei-saavutettavat sisällöt ja puutteet

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa tiedon oikeanlaisessa esittämisessä, virheilmoitusten toiminnassa ja syötekenttien toteutuksessa. Laskureissa on myös joukko muita puutteita, jotka hankaloittavat apuvälineiden, kuten ruudunlukijoiden ja näppäimistön käyttöä. Lisäksi laskureiden sisältämät asiakirjat eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Alla lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita laskurit ei vielä täytä.

 • WCAG 2.4.7 Näkyvä näppäimistökohdistus
  • Näppäimistökohdistus ei aina näy ollenkaan tai se voi näkyä huonosti.
 • WCAG 1.4.3 Kontrastit
 • WCAG 1.4.11 Ei tekstimuotoisen sisällön kontrasti
  • Tekstin ja taustan sekä käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien välisissä kontrastisuhteissa on puutteita.
 • WCAG 1.4.12 Tekstin välistys
  • Osa teksteistä katoaa näkyvistä tai vuotaa yli, mikäli käyttäjä suurentaa tekstikokoa omalla CSS-tiedostolla.
 • WCAG 1.3.1 Otsikointi
  • Otsikkotasoja on käytetty paikoin epäloogisesti.
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistökäyttö
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
  • Kaikki elementit eivät ole mukana sarkainjärjestyksessä, joten niitä ei voi käyttää näppämistöllä. Ruudunlukija ei saa tietoa kaikista napsautettavista elementeistä.
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
  • Laskureiden lomakekentät eivät ole sivujen sarkainjärjestyksessä loogisella paikalla.
 • WCAG 1.3.2 Ajoneuvolaskurin liukusäädin
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
  • Ajoneuvolainalaskurin liukusäädin ei välttämättä toimi ruudunlukijalla.
 • WCAG 1.1.1. Infotekstit ja kuvakkeet
 • WCAG 1.3.2
 • WCAG 1.4.13
 • WCAG 2.1.1
  • Palvelun infotekstejä ei pysty lukemaan ruudunlukijalla, eivätkä ne ole mukana sarkainjärjestyksessä.
  • Kuvakkeilla ei ole tekstivastineita.
 • WCAG 1.1.1 Syöttökenttien plus- ja miinuspainikkeet
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.3 Tilastat kertovat viestit: Painikkeiden ja syöttökenttien toteutuksessa on puutteita. Niitä ei mm. ole yhdistetty ohjelmallisesti, ja kentillä ei ole nimilappuja. Painikkeita käytettäessä ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa kentän uudesta arvosta.
 • WCAG 1.1.1 Kuvalliset linkit
 • WCGA 2.4.4 Kuvallisten linkkien toteutustapa aiheuttaa hankaluuksia ruudunlukijalle.

Vakuutukset

Saavutettavuuspuutteita on ostopoluissa ja terveysselvityksessä. Näiden palveluiden osalta puutteita on esimerkiksi siinä, että palveluiden värien kontrastit eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Palvelut eivät kaikilta osin vielä tue avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijan käyttöä, ja näppäimistönkäytössä on ongelmia. Lisäksi palvelussa on yleisimmin puutteita esimerkiksi graafisten elementtien tekstivastineissa. Nämä puutteet pyrimme korjaamaan vuoden 2023 aikana.

Palvelussa olevia liitetiedostoja kuten vakuutusehtoja (pdf), tuoteselosteita (pdf), lomakkeita, vakuutustodistuksia (pdf) ja muita tiedostoja muutetaan saavutettavaksi. Asiakirjojen ja lomakkeiden suuresta määrästä johtuen voi osassa asiakirjoista esiintyä alla mainittuja puutteita. Nämä puutteet pyrimme korjaamaan vuoden 2023 aikana.

Vakuutuksen ostamisessa olevia puutteita

Ruudunlukijat

 • WCAG 1.1.1 Ei tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
 • WCAG 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa
 • WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus
 • WCAG 2.4.1 Ohita lohkot
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • WCAG 3.2.2 Syöte  
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 3.3.3 Virheen korjausehdotus
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Näppäimistökäyttö

 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Värit ja tekstin koko

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti
 • WCAG 1.4.11 Tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Henkivakuutuksen terveysselvityksessä olevia puutteita

Ruudunlukijat

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus 

Tulosteissa ja lomakkeissa olevia puutteita

Ruudunlukijat

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Värit ja tekstin koko

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Omistaja-asiakas ja edut

Bonuslaskuri

 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen kontrasti: Info-ikonin ja valkoisen taustan värikontrasti on pienempi kuin 3:1
 • 1.4.13 Sisältö osoittimen alla tai fokusoitaessa, Info-laatikkoa ei saa suljettua muuten, kuin siirtämällä hiiren pois, infolaatikkoon ei pysty kohdistamaan tabulaattorilla

Omistaja-asiakkuus ja Edut

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Veronalaiset OP-bonukset ensimmäinen sarake
 • 1.4.1 Värien käyttö: Linkin väri Edut-kohdassa liian pieni (4:5)
 • 1.4.12 Tekstien välistys: Osa etujen teksteistä menee ikonien päälle välistystä ja kokoa muuttaessa
 • 2.4.1 Ohita lohkot ei aina toimi ruudunlukijalla

Tule omistaja-asiakkaaksi

 • 4 Tekstissä tauko käytettäessä ruudunlukijaa sekä valitun painikkeen korostus puuttuu
 • 4.1.3 Tilasta kertova viestit: Ruudunlukija ei kerro jos sivulla tapahtuu virhe

Digitaalinen asiakkaaksitulo

Digitaalinen asiakkaaksitulo täyttää saavutettavuusvaatimukset. Joitakin pieniä saavutettavuuspuutteita palvelussa vielä on, mutta ne eivät estä palvelun käyttöä apuvälineellä, esimerkiksi ruudunlukijalla. Mobiililaitteella saavutettavuutta ei ole vielä testattu erikseen.

Erillistä ”Siirry suoraan sisältöön” hyppylinkkiä ei ole toteutettu, koska sovelluksen sisällä ei ole erillistä navigaatiota, vaan pelkkää sisältöä. Esimerkiksi op.fi:n navigaatio ei ole näkyvissä asiakkaaksitulon aikana. 

Lisäinfo-napit eivät toimi hyvin ruudunlukijalla. Osaan pääsee kiinni ruudunlukijan edit-moodissa tabulaattorilla. 

Virheviestien otsikot luetaan kahteen kertaan ruudunlukijalla.

SiteImprove antaa joitakin virheitä koodista, mutta niiden ei ole huomattu olevan merkittävää vaikutusta palvelun käytettävyyteen. 

Palvelussa on paljon liitetiedostoja kuten ehtoja (pdf), tuoteselosteita (pdf) ja muita tiedostoja, joissa on puutteita saavutettavuudessa. Asiakirjoja muutetaan saavutettavaksi, mutta puutteiden ja asiakirjojen suuresta määrästä johtuen työ on vielä kesken.

 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen kontrasti: Info-ikonin ja valkoisen taustan värikontrasti on pienempi kuin 3:1 
 • 1.4.13 Sisältö osoittimen alla tai fokusoitaessa, Info-laatikkoa ei saa suljettua muuten, kuin siirtämällä hiiren pois, infolaatikkoon ei pysty kohdistamaan tabulaattorilla

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000