Henkilöasiakkaan laina-palveluiden saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee Op.fi henkilöasiakkaan laina- ja lainamuutoshakemuksien sekä lainalaskureiden saavutettavuutta. Nämä palvelut ovat osa OP Ryhmän verkkosivustoa ja niiden saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat. Lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia. 

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

 • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset on annettu Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 01.01.2021 ja sitä on viimeksi päivitetty 18.6.2024.

Laina-palveluiden saavutettavuuden tila 

Laina- ja lainamuutoshakemukset sekä lainalaskurit täyttävät saavutettavuuden vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Lainalaskurit

Kulutusluotto- ja opintolainalaskureiden ei-saavutettavat sisällöt

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa tiedon oikeanlaisessa esittämisessä, virheilmoitusten toiminnassa ja syötekenttien toteutuksessa. Laskureissa on myös joukko muita puutteita, jotka hankaloittavat apuvälineiden, kuten ruudunlukijoiden ja näppäimistön käyttöä. Lisäksi laskureiden sisältämät asiakirjat eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Alla lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita laskurit eivät vielä täytä.

WCAG 2.4.7 Näkyvä näppäimistökohdistus

 • Näppäimistökohdistus ei aina näy ollenkaan tai se voi näkyä huonosti.

WCAG 1.4.3 Kontrastit

WCAG 1.4.11 Ei tekstimuotoisen sisällön kontrasti

 • Tekstin ja taustan sekä käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien välisissä kontrastisuhteissa on puutteita.

WCAG 1.4.12 Tekstin välistys

 • Osa teksteistä katoaa näkyvistä tai vuotaa yli, mikäli käyttäjä suurentaa tekstikokoa omalla CSS-tiedostolla.

WCAG 1.3.1 Otsikointi

 • Otsikkotasoja on käytetty paikoin epäloogisesti.

WCAG 2.1.1 Näppäimistökäyttö

WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

 • Kaikki elementit eivät ole mukana sarkainjärjestyksessä, joten niitä ei voi käyttää näppäimistöllä. Ruudunlukija ei saa tietoa kaikista napsautettavista elementeistä.

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys

 • Laskureiden lomakekentät eivät ole sivujen sarkainjärjestyksessä loogisella paikalla.

WCAG 1.3.2 Ajoneuvolaskurin liukusäädin

WCAG 2.1.1 Näppäimistö

 • Ajoneuvolainalaskurin liukusäädin ei välttämättä toimi ruudunlukijalla.

WCAG 1.1.1. Infotekstit ja kuvakkeet

WCAG 1.3.2

WCAG 1.4.13

WCAG 2.1.1

 • Palvelun infotekstejä ei pysty lukemaan ruudunlukijalla, eivätkä ne ole mukana sarkainjärjestyksessä.
 • Kuvakkeilla ei ole tekstivastineita.

WCAG 1.1.1 Syöttökenttien plus- ja miinuspainikkeet

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys

WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

 • Painikkeiden ja syöttökenttien toteutuksessa on puutteita. Niitä ei mm. ole yhdistetty ohjelmallisesti, ja kentillä ei ole nimilappuja. Painikkeita käytettäessä ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa kentän uudesta arvosta.

WCAG 1.1.1 Kuvalliset linkit

WCGA 2.4.4 Kuvallisten linkkien toteutustapa aiheuttaa hankaluuksia ruudunlukijalle.

Lainan hakeminen

Asuntolainahakemuksen ei-saavutettavat sisällöt (lainaa.op.fi)

Hakemuksella on joukko puutteita, jotka hankaloittavat merkittävästi apuvälineiden, kuten ruudunlukijoiden ja näppäimistön käyttöä. Lisäksi hakemuksen sisältämät asiakirjat eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Asuntolainan hakemisesta sekä asuntolainoihin sekä asumisen rahoitukseen liittyvistä asioista on mahdollista neuvotella myös OP:n konttoreissa tapaamisen tai pankista riippuen joko puhelin- tai verkkoneuvottelun muodossa.

Alla lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita hakemus ei vielä täytä.

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö alustava lainatarjous -liitteessä (pdf)

 • Osa kuvakkeiden tekstivastineista puuttuu tai on virheellinen.
 • Osassa kuvakkeiden tekstivastineista on palvelun termistöstä poikkeavaa kieltä.

WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

 • Käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrastisuhde on virheellinen.

WCAG 1.4.3 Tekstin ja taustan välinen kontrasti

 • Tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa on useita puutteita.

Vakuudellisen pankkilainahakemuksen ei-saavutettavat sisällöt (lainaa.op.fi/pankkilaina)

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa otsikoinnissa, rakenteissa ja nimilapuissa, mikä vaikeuttaa ruudunlukijakäyttöä. Lisäksi hakemuksen värien kontrastit eivät paikoin täytä saavutettavuusvaatimuksia, eikä tekstivastineita ole toteutettu kaikkien graafisten elementtien kohdalla. Myös näppäimistökäytössä on ongelmia.

Vakuudellisen pankkilainan hakemisesta sekä pankkilainoihin liittyvistä asioista on mahdollista neuvotella myös OP:n konttoreissa tapaamisen tai pankista riippuen joko puhelin- tai verkkoneuvottelun muodossa.

Alla lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita hakemus ei vielä täytä.

WCAG 1.1.1 Ei tekstuaalinen sisältö

 • Ikonipainikkeiden tekstivastineita puuttuu. 
 • Kuvitustarkoitukseen käytettyjä grafiikkatiedostoja ei ohiteta ruudunlukijalla.

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

 • Otsikoita, rakenteita ja nimilappuja ei ole kaikissa näkymissä merkitty oikein ohjelmallisesti, tai merkinnät puuttuvat kokonaan. 

WCAG 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

 • Palvelun yhteystieto-osiossa syötteen tarkoitusta ei ole määritelty.

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)

 • Tekstin ja taustan väliset kontrastit eivät ole tarpeeksi korkeita ei-aktiivisissa painikkeissa sekä oranssien korostustekstien kohdalla.

WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

 • Tekstin kokoa ei voida muuttaa kirjautumissivulla.

WCAG 2.1.1 Näppäimistö

 • Osa palvelun etusivun elementeistä ei ole hallittavissa näppäimistöä käyttämällä.

WCAG 2.4.1 Ohita lohkot

 • Sivun alusta käsin ei pääse siirtymään suoraan pääsisältöön.

WCAG 2.4.2 Sivuotsikot

 • Sivuotsikko on hakemuspalvelun jokaisella sivulla sama eikä kuvaa yksittäisten sivujen tarkoitusta.

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys

 • Kohdistusjärjestyksen logiikka vaihtelee palvelun eri näkymissä ja on paikoin epäjohdonmukainen.

WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus

 • Näppäimistöllä käytettävissä elementeissä kohdistuksen ilmaisin ei ole aina näkyvissä.

WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen

 • Ruudunlukija ei lue lomakkeen täytöstä johtuvia virheviestejä käyttäjälle automaattisesti.
 • Virheviestejä ei ole ohjelmallisesti liitetty kenttiin, joihin virheet liittyvät. Virheviesti saattaa myös aktivoitua virheellisesti kesken syötteen antamisen.

WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

 • Osa nimilapuista ei ole ohjelmallisesti liitetty käyttäjän syötettä vaativiin elementteihin tai niitä puuttuu.

WCAG 4.1.1 Jäsentäminen

 • Kaikki hakemuslomakkeen ID-tunnisteet eivät ole yksilöllisiä.

WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

 • Kaikkien käyttöliittymäelementtien nimiä, rooleja ja arvoja ei voida selvittää automaattisesti.

WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

 • Virheviestejä ei tunnisteta koneellisesti virheviesteiksi. Lisäksi seuraavaa näkymää ladattaessa tai lomakkeen lähetyksen onnistuessa ruudunlukija lue automaattisesti tilasta kertovaa viestiä.

Tarkkaluottohakemuksen ei-saavutettavat sisällöt

Saavutettavuuspuutteita on luottopäätöksen tietojen esittämisessä.

WCAG 2.1.1 Näppäimistö

 • Ponnahdusikkunaa, joka sisältää luottopäätöksen tietoja, ei voi avata näppäimistöllä.

Opintolainahakemuksen ei-saavutettavat sisällöt

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa tiedon oikeanlaisessa esittämisessä, kohdistusjärjestyksessä sekä palautteiden antamisessa. Hakemuksella on myös joukko muita puutteita, jotka hankaloittavat apuvälineiden, kuten ruudunlukijoiden ja näppäimistön käyttöä. Lisäksi hakemuksen sisältämät asiakirjat eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Alla puutteet on lueteltu tarkemmin. Palvelu uusitaan vuosina 2025–2026.

Alla lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita hakemus ei vielä täytä.

WCAG 1.1.1 Ei tekstuaalinen sisältö

 • Joillakin kuvaelementeillä on turhia tekstivastineita.

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

 • Valintapainikkeita ja -ruutuja ei ole yhdistetty ohjelmallisesti.
 • Pakollisia kenttiä ei ole merkitty näkyvästi eikä ohjelmallisesti. 
 • Negatiiviset luvut on esitetty virheellisesti yhdysmerkillä. 
 • Osa sivuista on aseteltu taulukoilla, mikä aiheuttaa ruudunlukijalle ylimääräistä luettavaa.
 • Joitain tekstejä ja tekstimuotoisia otsikko-tieto-pareja ei ole esitetty ohjelmallisesti.

WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

 • Lomake-elementeillä on virheellisiä attribuutteja, jonka takia ne eivät ole sivulla visuaalisesti oikeassa paikassa.
 • Osa otsikoiden puutteista vaikeuttaa hierarkian ymmärtämistä.
 • PDF-tiedostojen lukemisjärjestyksessä on puutteita.

WCAG 1.3.6 Määrittele tarkoitus

 • Käyttäjän tietoja sisältäviltä lomakekentiltä puuttuu tarkoituksen määrittelevä attribuutti.

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)

 • Tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa on useita puutteita.

WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

 • Käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrastisuhteissa on useita puutteita.

WCAG 1.4.12 Tekstin välistys

 • Arvioinnissa merkkien välistystä muokattaessa rivi leikkautui ulos kehyksestä.  

WCAG 2.4.2 Sivuotsikot

 • PDF-tiedostoilla ei ole kuvaavia otsikoita.

WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys

 • Kohdistus siirretään automaattisesti ensimmäiseen lomakekenttään tai vuorovaikutuselementtiin, jolloin sitä mahdollisesti edeltävä teksti ohitetaan ruudunlukijalla.
 • Joissain tapauksissa kohdistuksen siirto keskeyttää ilmoituksen lukemisen.
 • Joissain tapauksissa kohdistus siirtyy automaattisesti sivun keskelle.

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

 • Tiedostotyypit ja -koot on esitetty irrallaan linkistä.
 • Osa linkeistä koostuu erillisestä otsikosta ja leipätekstistä, mikä vaikeuttaa ruudunlukijan toimintaa.
 • Joidenkin painikkeiden kuvaukset on hankala erottaa ruudunlukijalla toisistaan.

WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus

 • Näppäimistökohdistus ei näy sivuston palkkimaisissa linkeissä.

WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen

 • Virheilmoituksia ei ole liitetty kenttiin ohjelmallisesti eikä virheellisiä kenttiä ole merkitty ohjelmallisesti.

WCAG 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet

 • Osa nimilapuista puuttuu.

WCAG 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen

 • Osa sivuston painikkeista on nimetty epäyhdenmukaisesti.

WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

 • Sivuston antamat palautteet on toteutettu virheellisesti siten, että ne keskeyttävät ruudunlukijan.
 • Palautteiden otsikkoja ei lueta ruudunlukijalla.

Lainan tiedot ja muutokset

Lainan sekä maksusuunnitelman tietojen ei-saavutettavat sisällöt

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa tiedon oikeanlaisessa esittämisessä, pudotuslistojen toiminnassa ja otsikoinnin logiikassa. Hakemuksella on myös joukko muita puutteita, jotka hankaloittavat apuvälineiden, kuten ruudunlukijoiden ja näppäimistön käyttöä. Lisäksi hakemuksen sisältämät asiakirjat eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Palvelu uusitaan tulevina vuosina.

Alla lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita hakemus ei vielä täytä.

WCAG 2.1.1

WCAG 2.1.2

WCAG 3.2.2

WCAG 3.3.2

 • Pudotuslistoilta puuttuvat nimilaput, joten ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa, mikä pudotuslista on kyseessä.
 • Pudotuslistojen toiminnassa on puutteita mm sarkainnäppäimillä navigoinnissa ja listan elementtien lukemisjärjestyksessä.
 • Vaihtoehdon valinta pudotuslistalta aiheuttaa automaattisesti uuden sivun latautumisen.

WCAG 1.3.1 Negatiiviset luvut ja otsikointi

 • Negatiiviset luvut on esitetty yhdysmerkillä, mikä aiheuttaa hankaluuksia ruudunlukijalle.
 • Otsikkotasoja on käytetty virheellisesti ja joidenkin taulukoiden riviotsikot puuttuvat.
 • Joidenkin taulukoiden otsikoita ei ole toteutettu HTML-otsikoina.

WCAG 1.4.3 Kontrastit

WCAG 1.4.11

 • Tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa on puutteita.

WCAG 1.1.1 Maksusuunnitelman kaaviot

WCAG 1.3.2

WCAG 2.1.1

WCAG 1.4.12

WCAG 1.4.13

 • Kaavion tietoja ei pysty lukemaan ruudunlukijalla.
 • Osoittimen kohdistuksella näytettäviä tarkkoja tietoja ei saa näkyviin näppäimistöllä, eikä lisätietoja pysty piilottamaan siirtämättä kohdistusta.
 • Mobiiliasettelussa kaavion alla olevat tiedot esitetään vaillinaisesti, eikä tietojen vierityselementti ole mukana sarkainjärjestyksessä.
 • Käyttäjän oma CSS-tiedosto voi aiheuttaa tekstien menemisen päällekkäin.

WCAG 1.3.1

WCAG 1.3.2

 • Taulukoista puuttuvat riviotsikot, mikä vaikeuttaa taulukoiden lukemista ruudunlukijalla.
 • Taulukot sisältävien haitarien otsikot eivät ole HTML-otsikoita, mikä vaikeuttaa sivun hierarkian hahmottamista.

WCAG 1.1.1 Maksusuunnitelman erätiedot

WCAG 1.3.1

WCAG 1.3.2

WCAG 2.4.7

 • Maksuerien tiedot esitetään sivulla peräkkäisinä luetelmina, mikä tekee sivusta pitkän ja vaikeuttaa sivun lopussa olevan yhteismäärän löytämistä.
 • Ruudunlukija lukee osan tiedoista kahteen kertaan.

Vakuudellisen lainan muutoshakemuksen ei-saavutettavat sisällöt

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa tiedon oikeanlaisessa esittämisessä otsikoinnin logiikassa ja lomakkeiden toteutuksessa. Hakemuksella on myös joukko muita puutteita, jotka hankaloittavat apuvälineiden, kuten ruudunlukijoiden ja näppäimistön käyttöä. Lisäksi hakemuksen sisältämät asiakirjat eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Alla lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita hakemus ei vielä täytä. Vakuudellisen lainan muutoshakemus uusitaan 2024.

WCAG 1.3.1 Nimilaput ja ohjeet

WCAG 3.3.2

 • Osasta lomakekentistä puuttuvat nimilaput.
 • Yhteen liittyviä lomakekenttiä, kenttiin liittyviä ohjeita ja jäljellä olevia merkkimääriä ei ole ohjelmallisesti sidottu kokonaisuuksiksi.

WCAG 1.3.2 Sarkain- ja lukemisjärjestys

WCAG 2.4.3

 • Näppäimistökohdistus siirtyy automaattisesti sivun ensimmäiseen lomakekenttään.

WCAG 1.3.1 Virheilmoitukset

 • Virheilmoituksia ei ole liitetty kenttiin ohjelmallisesti.
 • Kenttään syötetty väärän tyyppinen arvo muokataan automaattisesti numeroiksi.

WCAG 4.1.3 Palautteet

 • Ruudunlukija ei havaitse palvelun latausanimaatioita.
 • Palautteet on toteutettu alert-roolilla, mikä keskeyttää ruudunlukijan.
 • Ruudunlukija saattaa lukea tekstiä, jota ei esitetä näytöllä.

WCAG 1.3.1 Negatiiviset luvut

 • Negatiiviset luvut on toteutettu yhdysmerkillä.

WCAG 1.1.1 Infotekstit

WCAG 1.3.2

WCAG 1.4.13

WCAG 2.1.1

 • Infotekstejä ei pysty lukemaan ruudunlukijalla, eivätkä ne ole mukana sarkainjärjestyksessä.
 • Kuvakkeilta puuttuvat tekstivastineet ja ne aukeavat automaattisesti osoittimen ollessa niiden päällä, jolloin ne peittävät muuta sisältöä

WCAG 1.4.3 Kontrastit

WCAG 1.4.11

 • Palvelun kontrastisuhteissa on puutteita.

WCAG 1.3.1. Otsikointi

WCAG 1.4.3

WCAG 1.4.11

 • Otsikkotasot ovat paikoin epäloogisia, ja kaikkia otsikoita ei ole toteutettu ohjelmallisesti.
 • Haitariotsikon otsikkoarvopareja ei ole esitetty semanttisesti.

WCAG 1.3.1. Taulukkorakenne

 • Lainataulukossa useita otsikoita on yhdistetty samaan soluun, eikä riviotsikoita ole määritelty.
 • Rivien laajentaminen sotkee taulukon otsikoinnin.

WCAG 1.1.1 Syöttökenttien plus- ja miinuspainikkeet

WCAG 1.3.1

WCAG 1.3.2

WCAG 2.4.3

WCAG 3.3.2

WCAG 4.1.3

 • Plus- ja miinuspainikkeita ja syöttökenttiä ei ole yhdistetty ohjelmallisesti.
 • Kentiltä puuttuu nimilaput, ja miinuspainikkeella ei ole tekstivastinetta.
 • Yksiköitä ei ole yhdistetty kenttiin. 
 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa kentän uudesta arvosta painikkeen painamisen jälkeen.

WCAG 1.1.1 Vaihepolun rakenne

WCAG 1.3.1

WCAG 1.3.2

WCAG 1.3.3

WCAG 1.4.1

WCAG 1.4.4

WCAG 2.4.6

WCAG 4.1.2

 • Vaihepolun toteutus ei tue kunnolla ruudunlukijaa, jolloin ruudunlukijan käyttäjä ei saa tietoa vaihepolun rakenteesta.

WCAG 2.4.3 Disabloitu jatkamispainike

 • Jatka-painike on disabloitu, mikäli pakollisia tietoja puuttuu lomakkeelta, jolloin käyttäjän on vaikea saada tietoa disabloimisen syystä.

Maatalousyrittäjien talousanalyysi

Maatalousyrittäjän talousanalyysi täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten puutteet mainittuna alla.

WCAG 1.3.1, 4.1.2 Virheilmoitukset

WCAG 2.4.7, 1.4.11 Näkyvä näppäimistökohdistus

WCAG 2.4.3 Näkymättömät elementit

WCAG 4.1.2 Pudotuslistat

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000