Maksu- ja luottokortit sivujen saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee op.fi:n kortteihin liittyvien palveluiden saavutettavuutta. Palvelut ovat osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi osion saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.
  • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures).

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 1.12.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 18.4.2024

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Kortit ja kortin käyttö osiossa sekä Omat kortit osiossa on puutteita saavutettavuudessa. Korjauksia tehdään sitä mukaan, kun palveluja uudistetaan. Selostetta päivitetään korjausten valmistumisen mukaan. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Kortit ja kortin käyttö -osion alasivulla sekä yksittäisissä elementeissä, jotka kertovat lisää eri aihealueen asioista värien kontrastit eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Osassa sivun painikkeissa näppäimistökohdistus näkyy heikosti tai kohdistus puuttuu kokonaan. Lisäksi kaikilla visuaalisilla sisällöillä ei ole tekstivastinetta, joka kertoo, mitä kuva, kuvake tai graafinen elementti esittää. Osalla kuvituskuvista on myös tarpeettomia tekstivastineita. Sivujen sisältämien avattavien haitarielementtien otsikkopainikkeet ovat myös ohjelmallisesti linkkejä eivätkä painikkeita ja haitareiden sisällä otsikot on toteutettu visuaalisesti, muttei ohjelmallisesti.

Kaikki kortit ja Vertaile kortteja –sivuilla jokaisen eri korttityypin painikkeen teksti on “Tutustu ja hae korttia”, ja ruudunlukija ei saa tietoa siitä, mihin korttiin viitataan. Kaikki kortit –sivulla käytettyä Suosituin-elementtiä ei ole ryhmitelty ohjelmallisesti, jolloin käyttäjälle voi olla epäselvää viittaako tunniste edelliseen vai seuraavaan korttiin. Yksittäisissä tekstisisällöissä sisältö muuttuu sivun mobiiliversiota käytettäessä.

Kun lähtee hakemaan uutta korttia, valittu kortti ei erotu ohjelmoidusti. Ruudunlukija ei hakemuksella lue virheilmoituksia. Korttihakemuksen sivuston painikkeissa on näppäimistökäyttöön sekä värikontrasteihin liittyviä puutteita sivun painikkeissa. Hakemuksen etenemistä kuvaava jana ei toimi loogisesti ruudunlukijalla ja lisäksi ruudunlukijan toimintaa häiritsee sivun mahdolliset tyhjät rivit. Lasten lukumäärää kysyvässä kohdassa käytettään +/- merkein olevia nappeja, mikä vaikeuttaa avustavien teknologioiden käyttöä. HTML koodissa on avustavia teknologioita haittaavia puutteita. Kortin hakemista varten vaaditaan tunnistautuminen. Tuon palvelun saavutettavuuden tilasta kerrotaan tunnistautumisen selosteella.

Omat kortit listauksessa taulukoissa on yksittäisiä rivejä eikä erillisiä soluja, minkä vuoksi ruudunlukija ei lue kortin tiedoista kertovia taulukoita loogisessa rivijärjestyksessä vasemmalta oikealle vaan kolumneittain ylhäältä alas. Lisäksi graafisista elementeistä puuttuu tekstivastineita.

Kun omat kortit sivustolta valitsee kortin ja haluaa muuttaa siinä olevia turvarajoja, on puutteita ruudunlukijalla toimiessa. Ruudunlukija ei ohjaa täyttämään tekstiä oikeaan laatikkoon.

Korttimaksun vahvistamisen yhteydessä tehtävän tunnistautumisen saavutettavuuden tilasta kerrotaan tunnistamisen selosteella.  

Maksu- ja luottokortit

1.3.1 Informaatio ja suhteet
1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
1.4.1 Värien käyttö
1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
2.4.4 Linkkien tarkoitus (kontekstissa)
4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Hae korttia

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
1.3.1 Informaatio ja suhteet
1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
1.4.1 Värien käyttö
1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
2.1.1 Näppäimistö
2.4.6 Otsikot ja nimilaput
4.1.1 Jäsentäminen
4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Omat kortit

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus
WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Kortin tiedot

WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Turvarajojen muuttaminen

WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Korttihakemus

WCAG 1.1.1 Tekstivastineet
WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
WCAG 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
WCAG 1.4.1 Värien käyttö
WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
WCAG 2.1.1 Näppäimistökäyttö
WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
WCAG 4.1.1 Jäsentäminen
WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Korttimaksaminen verkossa

Palvelu täyttää lainvaatimukset osittain. Sivujen HTML-koodissa on hieman karanneita aloitus- ja lopetustageja. Ne saattavat aiheuttaa yllättävää toimintaa apuvälineillä. Maksun vahvistamista koskevat saavutettavuushavainnot löydät OP:n tunnistautumisen saavutettavuusselosteelta.

PDF-dokumentit (asiakirjat)

Palvelussa olevia liitetiedostoja kuten ehtoja (pdf), tuoteselosteita (pdf), lomakkeita, vakuutustodistuksia (pdf) ja muita tiedostoja muutetaan saavutettavaksi. Asiakirjojen ja lomakkeiden suuresta määrästä johtuen asiakirjoissa on puutteita.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000