Säästöt ja sijoitukset -palvelun saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee op.fi:hin kirjautuneen henkilöasiakkaan Säästöt ja sijoitukset -palveluiden saavutettavuutta. Palvelut ovat osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Seloste koskee sivustosta löytyviä seuraavia osioita: 

 • Rahastot: Rahastolistaukset ja rahastovalitsimet, rahastojen tuotesivut sekä rahastojen ostopolut (osta, myy, vaihda). 
 • Säästämisen ja sijoittamisen työkalut: Säilytyksen siirto, palvelupaketin muutos, sijoittajaprofiili ja yhtiötapahtumat-vastauslomaketta. 
 • Omistukset: Omistuksien katseleminen. Omistuksia katsellaan Säästöt ja sijoitukset -osion etusivulta, Rahastot-sivulta sekä Arvopaperisäilytys-sivulta. 
 • Markkinoiden seuranta; Kaupankäynti -osio: osake-, ETF- ja warranttilistaukset sekä -tuotesivut. Markkina nyt; Pörssikurssit ja uutiset, Osinkokalenteri. Sijoitusideat: Osakesuositukset ja analyysit. Oma seuranta.
 • Vakuutussäästäminen: Vakuutussäästämisen palvelut. 

Muut varallisuudenhoidon palvelut: Säästämisen laskurit, lapsen rahastosäästämisen aloitus ja Säästämisen ja sijoittamisen sopimus, osakkeiden, ETF:ien ja warranttien osto- ja myyntitoimeksiantolomake sekä toimeksiantojen seuranta -sivu.

Palveluiden saavutettavuutta ovat arvioineet OP ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat. Lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on tehty itsearviointia.  

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä: 

 • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla. 
 • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla ja Safari-selaimella (touch gestures). 

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset on annettu Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa. 

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 8.12.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 10.1.2024.

Saavutettavuuden tila 

Säästöt ja sijoitukset -verkkosivusto ja siihen kuuluvat edellä mainitut osiot eivät täytä saavutettavuuden edellytyksiä, tai täyttävät ne vain osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. 

Ei-saavutettava sisältö  

Säästöt ja sijoitukset-osion sivuilla on erilaisia saavutettavuuden puutteita, mitkä on kuvattu alla olevissa listauksissa osioittain. 

Saavutettavuuspuutteista on seuraavia esimerkkejä:  

Sivustojen värien kontrastit eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Sivustot eivät vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden kuten ruudunlukijoiden käyttöä. Näppäimistökäytössä on ongelmia. Lisäksi palveluissa on yleisesti puutteita esimerkiksi graafisten elementtien tekstivastineissa. Alla tarkemmin osioittain luetelttuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita sivustot eivät vielä täytä.  

Rahastoissa olevia puutteita 

 • 1.1.1 Tekstivastineet 
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys 
 • 1.4.3 Kontrasti 
 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen 
 • 1.4.10 Responsiivisuus 
 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti 
 • 1.4.12 Tekstin välistys 
 • 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa 
 • 2.1.1 Näppäimistö 
 • 2.4.1 Ohita lohkot 
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys 
 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus 
 • 3.2.1 Kohdistaminen 
 • 3.2.2 Syöte 
 • 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet 
 • 4.1.1 Jäsentäminen 
 • 4.1.2 Nimi, rooli arvo 
 • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit 
 • Työkaluissa olevia puutteita 
 • 1.1.1 Tekstivastineet 
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys 
 • 1.4.3 Kontrasti 
 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen 
 • 1.4.10 Responsiivisuus 
 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti 
 • 1.4.12 Tekstin välistys 
 • 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa 
 • 2.1.1 Näppäimistö 
 • 2.4.1 Ohita lohkot 
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys 
 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus 
 • 3.2.1 Kohdistaminen 
 • 3.2.2 Syöte 
 • 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet 
 • 4.1.1 Jäsentäminen 
 • 4.1.2 Nimi, rooli arvo 
 • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit 

Omistuksien katsomisessa olevia puutteita 

 • 1.1 Tekstivastineet 
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys 
 • 1.4.1 Värien käyttö 
 • 1.4.3 Kontrasti 
 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen 
 • 1.4.10 Responsiivisuus 
 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti 
 • 1.4.12 Tekstin välistys 
 • 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa 
 • 2.1.1 Näppäimistö 
 • 2.4.1 Ohita lohkot 
 • 2.4.2 Sivuotsikot 
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys 
 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) 
 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput 
 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus 
 • 3.2.1 Kohdistaminen 
 • 3.2.2 Syöte 
 • 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet 
 • 4.1.1 Jäsentäminen 
 • 4.1.2 Nimi, rooli arvo 
 • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit 

Markkinoiden seuranta -osiossa olevia puutteita   

 • 1.4.8 Visuaalinen esitystapa
 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Vakuutussäästäminen 

 • 1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet  
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys  
 • 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet  
 • 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus  
 • 1.4.13 Sisältö osoittaessa tai kohdistaessa  
 • 2.2.1 Säädettävä ajoitus 
 • 2.4.1 Ohita lohkot 
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys  
 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)  
 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus  
 • 3.2.2 Syöte  
 • 3.3.1 Virheen tunnistaminen  
 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet 
 • 4.1.1 Jäsentäminen  
 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo  
 • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit 

Muut varallisuudenhoidon palvelut 

 • 1.1 Tekstivastineet 
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys 
 • 1.4.1 Värien käyttö 
 • 1.4.3 Kontrasti 
 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen 
 • 1.4.6. Kontrasti (parannettu)
 • 1.4.8. Visuaalinen esitystapa
 • 1.4.10 Responsiivisuus 
 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti 
 • 1.4.12 Tekstin välistys 
 • 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa 
 • 2.1.1 Näppäimistö 
 • 2.4.1 Ohita lohkot 
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys 
 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus 
 • 2.4.9. Linkin tarkoitus (vain linkistä)
 • 3.2.1 Kohdistaminen 
 • 3.2.2 Syöte 
 • 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet 
 • 4.1.1 Jäsentäminen 
 • 4.1.2 Nimi, rooli arvo 
 • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Sisällöt, joiden muokkaaminen olisi kohtuuton rasite 

Kokoluokaltaan mittava Säästämisen ja sijoittamisen perusjärjestelmäuudistus on syy, miksi vanhaa järjestelmää ei ole lähdetty korjaamaan saavutettavaksi. Järjestelmäuudistuksen edetessä toteutetaan saavutettavuuskorjaukset. Rahastoihin, säästämisen ja sijoittamisen työkaluihin, omistuksiin ja muihin varallisuudenhoidon palveluihin liittyvät sivut uudistuvat asteittain op.fi:ssä vuosien 2020-2025 kuluessa. Osakkeiden, ETFien ja warranttien toimeksiantolomake sekä toimeksiantojen seuranta -sivusto tulevat uudistumaan vuosien 2024-2025 aikana.

Sisällöt, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu 

Vakuutussäästämisen tuotteisiin liittyvät avaintietoasiakirjat ovat saavutettavuusvaatimuksen ulkopuolella. Avaintietoasiakirjoja säännellään vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetussa asetuksessa (EU) 1286/2014) ja sen nojalla annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU 2017/653). Asetuksissa on määrätty avaintietoasiakirjojen yksityiskohtainen sisältö ja muoto. 

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000