Tilien saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee op.fi:n Tilien saavutettavuutta. Palvelu on osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Tilien saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.
  • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures).

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 2.12.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 12.4.2024.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tilien sovellukset täyttävät vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Tilien osalta seuraavat palvelut täyttävät saavutettavuusvaatimukset:

  • Tilin tiedot
  • Avaa tili
  • Lopeta tili
  • Säästölipas
  • Monipankkipalvelu
  • Palkkatiedot

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Tilit -valikon sovellusten saavutettavuuspuutteita on muun muassa kontrasteissa, painikkeiden otsikoissa, nimilapuissa ja pudotusvalikossa. Sivuston sovellukset eivät vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä sekä näppäimistökäytössä on ongelmia. Lisäksi palveluissa on yleisimmin puutteita esimerkiksi graafisten elementtien tekstivastineissa. Sovellusten omat puutteet, joita ei ole jo mainittu yleisten osien selosteessa, on listattu alle.

Tapahtumavirta

WCAG1.3.2, WCAG2.1.1 Pudotusvalikko: Tilin valintaan käytettävän pudotusvalikon vieressä olevaa toimintovalikkoa on hankala käyttää ruudunlukuohjelmalla. Valikko ei myöskään aukea näppäimistöllä.  

WCAG2.1.1 Näppäimistökäyttö: Seuraavia toimintoja ei voi käyttää näppäimistöllä: Tilin ominaisuudet –valikkopainike, Tapahtuman tietojen avaaminen ja sulkeminen, Tänään-linkki Käytettävissä-osiossa. 

WCAG1.3.2 Tapahtumavirran esitys: tapa: lukemisjärjestys-Yksittäisen tapahtuman lukemisjärjestys ei ole selkeä. Tietojen rooli ei käy ilmi lukemisjärjestyksestä Tapahtumia ei ole ryhmitelty / erotettu toisistaan Mac / VoiceOver lukee elementti kerrallaan, Windows / NVDA lukee kaikki kerralla. 

WCAG1.1.1, WCAG1.3.1, WCAG4.1.2 Tapahtumalistan esitystapa - visuaaliset suhteet-Tapahtumavirran esitystavassa visuaalisesti välittyvät asiat eivät käy ilmi koodista tai tekstistä.  

WCAG4.1.2 Tapahtumalistan esitystapa - nimi ja rooli: Tapahtumavirran kohteita klikkaamalla voi tarkastella niiden tarkempia tietoja. Tämä ei käy ilmi HTML-elementin määrityksistä. Sama koskee toiminnot-painikkeita. Tarkemmissa tiedoissa ylänurkassa olevalla sulje-rastilla ei ole roolimääritystä. Sitä ei voi käyttää näppäimistöllä eikä ruudunlukijalla. 

WCAG1.1.1 Tapahtumalistan lataaminen: Tapahtumien lista lataa lisää sisältöä automaattisesti. Lataamisen aloittamisesta, tilasta tai valmistumisesta ei kerrota käyttäjälle. Myöskään hakutoiminnon suorittamasta suodatuksesta tai sen poistamisesta ei saa tietoa. 

WCAG1.3.2, WCAG2.4.3 Kohdistuksen siirtyminen: Kun kuitti suljetaan, kohdistus siirtyy sivun alkuun. Dialogin sulkemisen jälkeen kohdistus tulisi siirtyä siihen linkkiin/painikkeeseen, josta dialogi on avattu (”avaa kuitti”). 

Tilit-tiili ja Omat Tilit

WCAG 1.3.1 Negatiiviset luvut: Negatiivisia lukuja ei ole esitetty aidolla miinusmerkillä, vaan niissä on käytetty yhdysmerkkiä. VoiceOver-ruudunlukija jättää tämän merkin oletusasetuksilla lukematta, joten luvut vaikuttavat positiivisilta.  

WCAG 1.4.11, 1.4.3 Kontrastit: Tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa havaittiin puutteita. 

WCAG 1.3.1 Riviotsikot: Palvelun taulukoista puuttuvat riviotsikot. Tämä vaikeuttaa hieman taulukoiden lukemista ruudunlukijalla.  

WCAG 1.4.4, 1.4.12 Tekstin välistys ja suurennus: Tekstin välistysten muuttaminen omalla CSS-tiedostolla tai tekstin suurentaminen piilottaa tiilen tekstit.  

WCAG 2.4.7 Näkyvä näppäimistökohdistus: Näppäimistökohdistus ei näy lainkaan tiilen otsikossa. Palkkimaisissa linkeissä sitä voi joissain selaimissa hankala nähdä (Tiliotteet ym.).  

WCAG 1.1.1, 1.4.13, 2.1.1, 2.4.3 Päivitystiedot: Kellokuvaketta osoittamalla näytettäviä päivitystietoihin ei pääse ruudunlukijalla eikä näppäimistöllä. Kellokuvake ei ole mukana sarkainjärjestyksessä.  Tietoja ei pysty piilottamaan siirtämättä osoitinta, vaikka ne peittävät muita tietoja.  Kellokuvakkeella ei ole tekstivastinetta.  

WCAG 1.3.1, 2.4.4 Tililinkit: Tililinkit koostuvat useasta div- ja span-elementistä: tilin nimestä, saldosta ja nuolenpäästä. Ruudunlukijat käsittelevät tällaisia linkkejä hieman eri tavoin, ja esimerkiksi NVDA-ruudunlukija lukee kaikki osat eri linkkeinä. 

WCAG 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2 Taulukon linkit: Taulukon rivit toimivat linkkeinä tilien tapahtumavirtoihin, eivätkä ole mukana sarkainjärjestyksessä. 

WCAG 1.1.1, 2.1.1, 4.1.2 Laajennuspainikkeet: Taulukon mobiilinäkymässä näytettäviltä laajennuspainikkeilta puuttuvat tekstivastineet. Lisäksi niistä ei kerrota, ovatko lisätiedot näkyvissä vai piilossa.  Jos painiketta käyttää näppäimistöllä (rivinvaihtonäppäin), käyttäjä siirretään Tapahtumavirta-sivulle.  

WCAG 1.3.2, 2.4.3, 3.2.2 Haitarit: Kun haitarin avaa, kohdistus siirtyy sen sisällä ensimmäiseen vuorovaikutuselementtiin, joka tässä tapauksessa on linkki verkkoviesti. Linkin edellä olevat tekstit tulevat ohitetuiksi. Haitarin otsikko ei ole HTML-otsikko, mikä rikkoo sivun otsikkorakennetta.  

WCAG 1.3.1 Summarivi: Summarivillä ei ole tietoja Tilinumero-sarakkeessa, ja sarake on turha.  

WCAG 1.3.1, 2.1.1 Tilien järjestäminen: Tilien järjestäminen toimii ainoastaan hiirellä raahaamalla, joten näppäimistö- ja ruudunlukijakäyttäjät eivät voi käyttää toimintoa.  Taulukon viimeisellä sarakkeella ei otsikkoa.  

WCAG 3.3.2 Tilien valitseminen: Valintaruuduilla ei ole nimilappuja, joten ruudunlukijakäyttäjän voi olla vaikea hahmottaa, mitä niillä tehdään.  

WCAG 1.3.1 Nimeä tilit -linkki: Nimeä tilit -linkki on sijoitettu sisään tilitaulukkoon, mikä sotkee hieman taulukon rakennetta.  

WCAG 4.1.3 Palaute tallentamisesta: Palaute tallentamisesta annetaan alert-roolilla, joka pitäisi varata vain käyttäjän välitöntä huomiota vaativien ilmoitusten antamiseen. 

Tiliote ja lopetetun tilin tiliote

WCAG 1.3.2 Tiliotteen lukemisjärjestys ei vastaa sen loogista järjestystä. Tiedot luetaan sarakkeittain, ei riveittäin, joten toisiinsa liittyvä informaatio ei tule luettua peräkkäin, ja dokumentin otsikkoa ei lueta ensimmäisenä. Dokumentin eri sivuilla tiedot luetaan eri järjestyksessä

Valuuttatilin tapahtumat

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)

WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus

WCAG 2.4.1 Ohita lohkot

WCAG 2.4.3 Fokusjärjestys

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

WCAG 2.4.7 Näkyvä fokus

WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen

WCAG 3.3.2 Syöte

WCAG 4.1.1 Jäsentäminen

WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Valuuttatilin tapahtumat voi vaihtoehtoisesti pyytää puhelinpalvelusta tai konttorista.

Valuuttalaskuri

Valuuttalaskuri täyttää vaatimukset osittain. Sovelluksen saavutettavuuden puutteet häiritsevät tai hidastavat käyttöä, ja estävät joissain tilanteissa käytön kokonaan apuvälineillä kuten ruudunlukijalla. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

H1 tason pääotsikko Valuuttalaskuri tuotetaan toisesta järjestelmästä/ympäristöstä. Yleisesti ikonien, painiketekstien ja muiden graafisten elementtien värit ja kontrastit eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

Näppäimistön käytössä esim. Input-kentästä eteen/taakse -siirtymisessä on myöskin ongelmia.

Saavutettavuuden puutteet:

1.4.1 Värien käyttö
1.4.3 Kontrasti (ikoneiden ja painiketekstin värien kontrasti)
2.1.1 Näppäimistö (mm. Input-kentästä ei pääse liikkumaan taaksepäin)
2.4.3 Kohdistusjärjestys

OP:lla ei enää ole matkalvaluuttapalvelua.

Sisällöt, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu

Palkkatiedot-palvelussa siirrytään verkkopalkkaoperaattoreiden tuottamaan sisältöön sekä ympäristöön ja nämä palvelut tuottavat kokonaisuudessaan kyseinen verkkopalkkaoperaattori. OP ei voi vaikuttaa näiden sisältöjen saavutettavuuteen.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000