Kuolinpesän digitaalinen asiointi -saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee op.fi:n Kuolinpesän digitaalisen asiointipalvelun saavutettavuutta. Palvelu on osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Kuolinpesän digitaalisen asiointipalvelun saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella. Myös Firefox-selainta käytettiin joidenkin yksityiskohtien tarkastamiseen. Kriteerien tarkistuksessa käytettiin apuna WebAIM WAVE -selainlisäosaa.
  • Ruudunlukuohjelmatestaus toteutettiin Windowsissa ruudunlukuohjelma NVDA:lla.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 28.9.2021 ja sitä on viimeksi päivitetty 28.9.2021.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Kuolinpesän digitaalinen asiointipalvelu täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa seuraavissa asioissa

Vakavat haitat - WCAG

  • 2.2.1 - Yhteyden aikakatkaisu: Istunnon aikakatkaisu (15min) suoritetaan taustalla ilman mitään varoitusta. Uloskirjaamisesta saa tietää vasta, kun yrittää edetä seuraavaan vaiheeseen.
  • 3.3.1 - Virheilmoitukset.
  • 1.3.1, 2.4.3, 4.1.3, 1.3.2 - Tiedostojen liittäminen.

Kohtalaiset tai lievät haitat - WCAG

  • 2.4.3 - Valintapainikkeet: Valintapainikkeiden edellä on kohdistusjärjestyksessä ylimääräinen elementti. Myöskään valintapainikeryhmien näppäimistövuorovaikutus ei tämän vuoksi toimi aivan normaalisti.
  • 1.3.5 - Puhelinnumero. Numerokentältä puuttuu autocomplete-attribuutti.
  • 2.4.2 - Sivujen otsikko
  • 1.3.1 - Esikatselun tiedot
  • Painike siirtyessä takaisin

Kuolinpesän asiakirjat on mahdollista toimittaa myös lähimpään konttoriin tai jos sinulla on OP:n verkkopalvelusopimus, niin verkkoviestipalvelun avulla.

Kaikki edellä listatut puutteet tullaan korjaamaan ja julkaisemaan syksyn 2021 aikana

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta.

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvova viranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi.

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000