OP-yritysmobiilin saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee OP-yritysmobiili-sovelluksen saavutettavuutta. OP-yritysmobiili on OP Ryhmään kuuluvien yritysten mobiilisovellus. OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniyritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa.

OP-yritysmobiilin saavutettavuutta ovat arvioineet projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat. Lisäksi sovelluksen saavutettavuuden osalta on tehty jatkuvaa itsearviointia. 

Saavutettavuuden arviointi on suoritettu iOS-laittessa VoiceOver-ruudunlukijalla, sekä Android-laitteessa Talkback-ruudunlukijalla.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset on annettu Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 15.6.2021 ja viimeksi päivitetty 10.6.2023.

OP-yritysmobiilin saavutettavuuden tila

OP-yritysmobiilin saavutettavuudessa on puutteita, eikä sovellus täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. Jos puutekohdassa ei ole eritelty laitetta, jolla ongelma on ilmennyt, niin ongelma esiintyy niin iOS- kuin Android-laitetta käytettäessä. Ellei tarkempaa korjausaikataulua ole ilmoitettu, saavutettavuudessa huomatut puutteet pyritään korjaamaan sitä mukaan, kun OP-yritysmobiilia kehitetään. Viimeisen vuoden aikana saavutettavuuteen on tehty useita korjauksia ja myös ne on mainittu tässä selosteessa.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Yleistä

OP-yritysmobiilissa on saavutettavuuspuutteita, jotka toistuvat useissa eri näkymissä. OP-yritysmobiilissa on myös joitain yleiseen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä puutteita, jotka eivät kuitenkaan riko mitään WCAG-kriteereistä. Osa saavutettavuuspuutteista esiintyy niin iOS- kuin Android-laitteilla, osa taas ilmenee ainoastaan toisella alustalla. 

OP-yritysmobiilissa on joitain tekstejä, jotka on tarkoitettu otsikoiksi, mutta niitä ei ole määritelty oikein, myös otsikkotasojen määritykset puuttuvat osittain. Joiltain elementeiltä puuttuu tila- ja/tai roolitiedot, tai ne ovat virheelliset, joitain elementtejä taas ei ole määritetty lainkaan ohjelmallisesti. Kaikkia yhteen kuuluvia elementtejä ei ole yhdistetty toisiinsa ohjelmallisesti. Kaikkia painikkeita ei ole määritelty tai ne on määritelty virheelliseesti. Lukemisjärjestys ei ole looginen kaikissa näkymissä ja kohdistus ei joissain näkymissä mene oikeaan kohtaan.

Sovelluksessa aukeavia PDF-tiedostoja ei voi zoomata tarpeeksi ilman kahden sormen elettä. Joissain tilanteissa iOS-laitteilla PDF-tiedostojen lukemisjärjestys on määrittelemättä, ja Android-laitteilla ruudunlukija käsittelee PDF-tiedostojen koko sisällön yhtenä kohteena.

Kaikista sovelluksen kuvakkeista ja elementeistä ei selviä kovinkaan helposti, mikä on toiminnon kohteena. Sovelluksen kaikilla elementeille ei ole nimilappuja tai ohjetekstejä, tai ne ovat virheelliset. Joistain painikkeista puuttuu saavutettavat nimet tai ne ovat puutteelliset. Sovelluksessa tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa on osittain puutteita, kuten myös käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrastisuhteissa. 

OP-yritysmobiilin käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos, kun sovellusta ei käytetä tiettyyn aikaan. Automaattisesta uloskirjautumisesta ei kuitenkaan saa varoitusta etukäteen. Lisäksi sovellusta voidaan käyttää ainoastaan pystysuunnassa. OP-yritysmobiiliin ei ole rakennettu tukea ulkoisille laitteille. 

Osa saavutettavuuspuutteista koskee ainoastaan iOS- tai Android-laitteita. iOS-laitetta käytettäessä OP-yritysmobiilissa on painikkeita, jotka avaavat verkkosivuja, mutta siitä ei ole ilmoitettu ohjelmallisesti.

OP-yritysmobiilissa on tehty useita korjauksia saavutettavuuteen liittyen. Osa sovelluksen otsikoista on nyt määritelty oikein otsikoiksi. Vihjeitä kuvanneet hehkulamput esitetään ruudunlukijalle ja elementistä käy ilmi tekstin tarkoitus. iOS-laitetta käytettäessä puhelimen asetuksista määriteltyä tekstin suurennusta voi nyt käyttää sovelluksessa, lisäksi painikkeiden määrittelyjä on korjattu. Android-laitetta käytettäessä välilehtielementeillä on nyt oikeat tila- ja roolitiedot, ja elementtejä ei ole enää sijoitettu turhaan luetteloihin.

 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo 
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus 
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi) 
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti 
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet 
 • WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput 
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys 
 • WCAG 1.3.4 Asento 
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys 
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 
 • WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen 
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö 

Käyttöönotto ja kirjautuminen

Mobiiliavain

Mobiiliavaimen käytössä ilmenee muita saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa. 

Mobiiliavaimella vahvistamiseen on tehty useita saavutettavuuskorjauksia, ja kirjautuminen onnistuu ruudunlukijalla.

Päivittäiset raha-asiat

Tilit ja kortit

Android-laitteilla ilmenevä saavutettavuuspuute koskee aistinvaraisia ominaispiirteitä; ohjetekstissä kerrotaan, että ”tähdellä merkityt” tilit ja kortit näkyvät etusivulla, mutta nämä tähdet voi olla mahdoton havaita. Lisäksi Tilit ja kortit –osiossa ilmenee saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän saavutettavuusselosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet 
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö 

Tilitapahtumat

Tilitapahtumat-kohdassa luokkavaihtoehdot on sijoitettu taulukkoon, mikä hankaloittaa ruudunlukijakäyttöä. Tilitapahtumissa ilmenee myös saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän saavutettavuusselosteen Yleistä-kohdassa. 

Tilitapahtumat-osioon on tehty useita saavutettavuuskorjauksia, esimerkiksi luokkatoimintoihin on korjattu saavutettavat nimet. iOS-laitteilla luokkatoimintojen elementit on erotettu toisistaan ja painikkeet on määritelty. Haitarielementtien tila- ja roolitiedot on myös korjattu. Lisäksi kohdistusjärjestys on korjattu tilitapahtumat-osiossa. Android-laitteilla käytettäessä yhteen kuuluvat tekstit ja kuvakkeet on nyt yhdistetty samaan elementtiin. Myös tekstien ja elementtien tekstivastineissa on tehty korjauksia.

 •   WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 

Korttinäkymät

Korttinäkymissä on painikkeita, jotka avaavat selaimen. Selaimen aukeaminen esitetään kuvakkeella, joka ei ole saatavilla ruudunlukijakäyttäjälle. Lisäksi kaikkia kuvakkeita ei lueta ruudunlukijoilla. iOS-laitteita käytettäessä lukemisjärjestyksessä on mukana kuvia, joilla ei ole tekstivastinetta. Android-laitteita käytettäessä jotkin elementit esitetään välillä yhtenä elementtinä ja välillä taas erillisinä elementteinä, jolloin tietojen ymmärtäminen ruudunlukijalla on vaikeaa.

Korttien turvarajoja koskeva saavutettavuusarviointi on toteutettu ainoastaan iOS-laitteessa VoiceOver-ruudunlukijalla. Saavutettavuuspuutteita Turvarajat-osiossa ilmenee virheilmoitusten automaattisessa lukemisessa sekä lukemisjärjestyksessä. Joidenkin painikkeiden tekstit ovat melko pitkiä, mikä on ruudunlukijakäyttäjälle epäkäytännöllistä.  Lisäksi korttinäkymissä on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen 
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet 

Luottorajan korotus

Arviointi on suoritettu ainoastaan iOS-laitteella VoiceOver-ruudunlukijalla. Pakollisten tietojen puuttuessa ainoa palaute on passiivinen etenemispainike, ja virheilmoituksia ei lueta automaattisesti ruudunlukijalle, kun ne ilmestyvät. Näkymässä on joissain tilanteissa käytetty linkkejä siirtymiseen näkymien välillä, vaikka olisi pitänyt käyttää painikkeita. Jotkut elementit on piilotettu apuvälineiltä kokonaan. Joidenkin näkymien alussa on näkymätön ja tekstitön painike, joka on kohdistettavissa ruudunlukijalla. Lisäksi osiossa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

Maksamisen palvelut

Siirto-maksun mainostekstissä ei ole kerrottu tuotteen nimeä ruudunlukijakäyttäjälle. Tämä saavutettavuusongelma esiintyy molemmilla alustoilla. iOS-laitteissa osa teksteistä ilmenee ruudunlukijalle tyhjänä luettelona ja näkymissä on myös joitain tyhjiä elementtejä. Android-laitteilla kaikissa näkymissä ei anneta tarvittavia virheilmoituksia, ja eräpäivä on pakko valita kalenterista, mikä voi olla ruudunlukijalla haastavaa. Lisäksi maksamisen palveluissa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa. 

Maksamisen palveluissa on korjattu seuraavat saavutettavuuspuutteet: Android-laitteilla Oma siirto -näkymässä virheilmoitukset ilmoitetaan ruudunlukijalle oikein ja virheilmoitus on lukemisjärjestyksessä, myös kohdistusjärjestys on korjattu oikeaksi.

 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo 
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen 
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö 
 • WCAG 3.2.2 Syöte 

Kansainväliset maksut –osiossa jotkin painikkeet aukaisevat verkkoselaimen, vaikka painikkeen sijaan pitäisi käyttää linkkiä. Osa pitkistä teksteistä on yhdistetty kokonaan samaan elementtiin. iOS-laitteilla kenttien ohjeet on liitetty kenttiin niin, että ne eivät ole luettavissa erillisinä elementteinä. Android-laitteilla osa listoista on määritelty yhdeksi elementiksi, ja kohdistuksen siirtäminen avattuun pudotuslistaan ei välttämättä onnistu. Lisäksi osiossa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

Valuuttamäärien ja päivämäärien lukeminen onnistuu VoiceOver-ruudunlukijalla myös ruotsiksi ja englanniksi.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö

Sijoittaminen

Rahastot

iOS-laitteissa joiltakin komponenteilta puuttuu ohjelmallinen määritys, ja jotkut tekstit eivät ole otsikoita, vaikka niiden pitäisi olla. Lisäksi Rahastot-osiosta löytyy joitain passiivisia painikkeita. Sijoitukset-osiossa on myös muita saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

Saavutettavuuspuutteita on korjattu rahastojen osalta. Sijoitukset ja rahastot päänäkymää, Private-näkymät, sekä osakekaupankäynnin näkymät on uudistettu saavutettaviksi. Androidille on tehty seuraavat korjaukset: otsikot on määritetty ruudunlukijalle, yhteenkuuluvia elementtejä on yhdistelty, tuottotaulukon lukeminen ruudunlukijalla on korjattu sekä lukemisjärjestystä ja kohdistusta on korjattu. Myös sijoitusten rahasto-osion kaaviot on korjattu ja Morningstar-luokitus luetaan Android-laitteilla oikein. iOS-laitteille on tehty seuraavat korjaukset: tuottotaulukon lukeminen ruudunlukijalla on korjattu, Morningstar luokitus luetaan, passiiviset painikkeet on poistettu, yhteenkuuluvia elementtejä on yhdistelty ja tekstikenttien virheistä ilmoitetaan ruudunlukijalle selkeämmin.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 4.1.2 Nimi, arvo, rooli 
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

Yritysten palvelut

Yritysten talouden seuranta

iOS-laitteita käytettäessä joissain näkymissä on virheellisesti näkymätön ja nimetön painike, johon voi kuitenkin kohdistaa ruudunlukijalla. Näkymissä olevat kaaviot ohitetaan ruudunlukijalla kokonaan, koska ne visualisoivat muutoin näkymillä numeerisena saatavilla olevaa tietoa. Android-laitteita käytettäessä jotkut painikkeet on merkitty linkeiksi. Kaikki elementit eivät ole lukemisjärjestyksessä, ja lukemisjärjestys on joissain näkymissä väärä.

Lisäksi molemmilla alustoilla esiintyy saavutettavuuspuutteita, jotka on mainittu tämä selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1
 • WCAG 1.3.2
 • WCAG 2.4.3
 • WCAG 4.1.2

Laskutus

iOS-laitteissa laskun toistuvuudessa joidenkin elementtien ohjelmalliset kontekstit eivät yhdistä niitä toisiinsa. Joissain näkymissä lukemisjärjestys voi olla väärä. Osa valinnoista tehdään valintakontrolleilla, joita ei pysty käyttämään ruudunlukijalla. 

Android-laitteilla joidenkin painikkeiden ohjelmallinen teksti ei täysin yhdistä niitä kontekstiin. Toistuvuuden valinta on toteutettu valintaruuduilla, vaikka oikea elementti olisi valintapainike. Hakutuloksiin ei välttämättä pääse ruudunlukijalla pyyhkäisemällä. Alalaidan sivuindikaattori ei ole mukana lukemisjärjestyksessä. 

Lisäksi näkymissä on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

Laskutus-osiota uudistetaan ja saavutettavuuskorjauksia tehdään vuosien 2023 ja 2024 aikana.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • WCAG 3.2.2 Syöte
 • WCAG 4.1.2 Nimi, arvo, rooli

Kirjanpitoaineisto

Kirjanpitoaineistosta ladattavia tiedostoja ei voi zoomata tarpeeksi ilman kahden sormen elettä. Lisäksi joidenkin painikkeiden ohjelmallinen konteksti ei kerro, mihin kohteeseen ne liittyvät. iOS-laitteilla tiedostojen lukemisjärjestys on määrittämättä. Android-laitteilla ruudunlukija käsittelee tiedostoissa kunkin sivun yhtenä kohteena. Lisäksi kirjanpitoaineistoissa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • WCAG 2.5.1 Osoitineleet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Asiakkuus

Kaikkia painikkeita ei ole määritelty ohjelmallisesti painikkeiksi. Ruudunlukijakäyttäjät eivät siksi välttämättä oivalla, että niitä voi napauttaa. Näkymissä on runsaasti elementtejä, jotka ovat ruudunlukijan mielestä toiminnallisia, vaikka niistä ei tapahdu mitään.

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000