OP-yritysmobiilin saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee OP-yritysmobiili -sovelluksen saavutettavuutta. OP-yritysmobiili on OP Ryhmään kuuluvien yritysten mobiilisovellus yritysasiakkaille. OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniyritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa.

OP-yritysmobiilin saavutettavuutta ovat arvioineet projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat. Lisäksi sovelluksen saavutettavuuden osalta on tehty itsearviointia.

Saavutettavuuden arviointi on suoritettu iOS-laittessa VoiceOver-ruudunlukijalla, sekä Android-laitteessa Talkback-ruudunlukijalla.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset on annettu Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on päivitetty 20.6.2022.

OP-yritysmobiilin saavutettavuuden tila

OP-yritysmobiilin saavutettavuudessa on puutteita, eikä sovellus täytä kaikilta osin WCAG-kriteerejä. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. Jos puutekohdassa ei ole eritelty laitetta, jolla ongelma on ilmennyt, ongelma esiintyy sekä iOS- että Android-laitteilla. Ellei tarkempaa korjausaikataulua ole ilmoitettu, saavutettavuudessa havaitut puutteet pyritään korjaamaan, kun OP-yritysmobiilia kehitetään.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Yleistä

OP-yritysmobiilissa on saavutettavuuspuutteita, jotka toistuvat useissa eri näkymissä. OP-yritysmobiilissa on myös joitain yleiseen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä puutteita, jotka eivät kuitenkaan riko mitään WCAG-kriteereistä. Osa saavutettavuuspuutteista esiintyy niin iOS- kuin Android-laitteillakin, osa taas ilmenee ainoastaan toisella alustalla.

OP-yritysmobiilissa useilta painikkeilta ja elementeiltä puuttuu saavutettavat nimet tai ne ovat puutteellisia. Joiltain elementeiltä ja painikkeilta puuttuu myös rooli- ja/tai tilamäärittely tai ne ovat virheellisiä. Kaikkia painikkeita ja elementtejä ei ole määritelty ohjelmallisesti, eikä kaikilla elementeillä ja kentillä ole ohjelmallisia nimilappuja, tai ne ovat puutteellisia. Sovelluksessa ei myöskään ole määritelty otsikoita.

Kohdistus ei joissain tilanteissa siirry oikeaan kohtaan ja kohdistusjärjestys voi joissain näkymissä olla väärä. Sovelluksessa on joitain kokonaisuuksia, joiden osat on eroteltu omiksi kohdistettaviksi elementeikseen. 

Sovelluksen tekstien sekä graafisten elementtien ja käyttöliittymäkomponenttien kontrasteissa on puutteita. Joidenkin tekstien kuvakkeita ei esitetä ruudunlukijoille, joten käyttäjän voi olla vaikea ymmärtää tekstin tarkoitus. Lisäksi sovellus ei joissain määrin tottele puhelimen asetuksista määriteltyä tekstin suurennusta, ja päivämäärät on pakko syöttää valintaelementillä.

Virheilmoituksia ei aina lueta automaattisesti ja joillain lomakkeilla virheilmoituksia ei ole liitetty kenttiin ohjelmallisesti, joissain tilanteissa virheilmoitusta ei saa lainkaan ruudunlukulaitetta käytettäessä. 

OP-yritysmobiilin käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos, kun hän ei käytä sovellusta tiettyyn aikaan. Tästä uloskirjautumisesta ei kuitenkaan saa varoitusta etukäteen. OP-yritysmobiiliin ei ole rakennettu tukea ulkoisille laitteille.

Seuraavat saavutettavuuspuutteet koskevat iOS-laitteita:

 • Joissain näkymissä on tyhjiä painikkeita ja näkymättömiä tekstejä. 
 • iOS-laitteilla sovellusta voi käyttää ainoastaan pystyasennossa. 
 • Joillain lomakkeilla ei selitetä niissä esiintyviä tähtiä, joilla on merkitty pakolliseksi määritellyt tiedot. 
 • Ruudunlukulaitteen lukemisjärjestys voi joissain näkymissä olla väärä.

Seuraavat saavutettavuuspuutteet koskevat ainoastaan Android-laitteita:

 • Joitain elementtejä ei saa auki ruudunlukijalla. 
 • Osa elementeistä on yhdistelty niin, että niiden luku ruudunlukijalla voi olla haastavaa. 
 • Luetelmiin on sisällytetty ohjelmallisesti kohteita, jotka eivät loogisesti kuulu niihin, ja joissain näkymissä on käytetty luetelmia sellaisten tietojen esittämiseen, jotka eivät semanttisesti muodosta luetteloa. 
 • Joihinkin näkymiin siirryttäessä ruudunlukijakohdistus ei siirry oletusarvoisesti mihinkään.
   
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.4 Asento
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 3.2.2 Syöte
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, arvo, rooli

Kirjautuminen ja käyttöönotto

Kirjautumisen ja käyttöönoton saavutettavuuspuutteet koskevat ainoastaan iOS-laitteita. Ohjeteksti on iOS-laitteissa lukemisjärjestyksessä vasta Jatka-painikkeen jälkeen. Joidenkin linkkien saavutettava nimi sisältää linkin kohteen koko URL-verkko-osoitteen ja linkki on lukemisjärjestyksessä ennen sen edellä olevaa tekstiä. Asiointiroolivalikossa ei ole merkitty ohjelmallisesti nykyistä vaihtoehtoa. Lisäksi kirjautumisessa ja käyttöönotossa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Mobiiliavain

OP-yritysmobiilissa Mobiiliavaimen valikkoa ei aina saa auki. Mobiiliavaimen näkymissä on myös ylimääräisiä nimilappuja ja joistain painikkeista puuttuu teksti. Salasanakentässä ruudunlukija saattaa ilmoittaa, että kenttään on kirjoitettu “yksi merkki”. Jos kirjauduttaessa poistaa merkkejä kentästä, ruudunlukija voi lukea virheellisesti. Joissain toiminnoissa on liian vähän aikaa, eikä niiden päättymisestä varoiteta. Lisäksi Mobiiliavaimessa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Tilit ja kortit

iOS-laitteissa lukemisjärjestys on osittain virheellinen ja joissain tilanteissa koko näkymä on tarpeettomasti mukana lukemisjärjestyksessä. iOS-laitteissa hakutuloksiin ei pääse pyyhkäisemällä.

Android-laitteissa haitari-painikkeiden laajentama teksti on sisällytetty samaan elementtiin painikkeen kanssa. Tilien ja korttien järjestäminen voi olla haastavaa Androidin TalkBackilla. 

Lisäksi osiossa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 2.5.3 Nimilappu nimessä
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Maksamisen palvelut

iOS-laitteiden valintapainikkeet ja niiden nimilaput on eroteltu toisistaan; vain nimilaput ovat mukana kohdistusjärjestyksessä, mutta niitä ei pysty käyttämään valintapainikkeina. Lisäksi maksamisen palveluissa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Talouden seuranta

iOS-laitteita käytettäessä joissain näkymissä on virheellisesti näkymätön ja nimetön painike, johon voi kuitenkin kohdistaa ruudunlukijalla. Näkymissä olevat kaaviot ohitetaan ruudunlukijalla kokonaan, koska ne visualisoivat muutoin näkymillä numeerisena saatavilla olevaa tietoa. Android-laitteita käytettäessä jotkut painikkeet on merkitty linkeiksi. Kaikki elementit eivät ole lukemisjärjestyksessä, ja lukemisjärjestys on joissain näkymissä väärä.

Lisäksi molemmilla alustoilla esiintyy saavutettavuuspuutteita, jotka on mainittu tämä selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1
 • WCAG 1.3.2
 • WCAG 2.4.3
 • WCAG 4.1.2

Laskutus

iOS-laitteissa laskun toistuvuudessa joidenkin elementtien ohjelmalliset kontekstit eivät yhdistä niitä toisiinsa. Joissain näkymissä lukemisjärjestys voi olla väärä. Osa valinnoista tehdään valintakontrolleilla, joita ei pysty käyttämään ruudunlukijalla. 

Android-laitteilla joidenkin painikkeiden ohjelmallinen teksti ei täysin yhdistä niitä kontekstiin. Toistuvuuden valinta on toteutettu valintaruuduilla, vaikka oikea elementti olisi valintapainike. Hakutuloksiin ei välttämättä pääse ruudunlukijalla pyyhkäisemällä. Alalaidan sivuindikaattori ei ole mukana lukemisjärjestyksessä. 

Lisäksi näkymissä on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • WCAG 3.2.2 Syöte
 • WCAG 4.1.2 Nimi, arvo, rooli

Kirjanpitoaineisto

Tiedostoja ei voi zoomata tarpeeksi ilman kahden sormen elettä. Lisäksi joidenkin painikkeiden ohjelmallinen konteksti ei kerro, mihin kohteeseen ne liittyvät. iOS-laitteilla tiedostojen lukemisjärjestys on määrittämättä. Android-laitteilla ruudunlukija käsittelee tiedostoissa kunkin sivun yhtenä kohteena. Lisäksi kirjanpitoaineistoissa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • WCAG 2.5.1 Osoitineleet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Sijoitukset

Otsikkorivi ei ole mukana lukemis- ja kohdistamisjärjestyksessä, ja riveiltä puuttuu ohjelmalliset painikemäärittelyt. Sijoituksista tarjotaan taulukkomuotoista tietoa, jota ei kuitenkaan esitetä ohjelmallisesti taulukkona, joten ruudunlukija ei lue sarake- ja riviotsikoita. Joillain lomakkeilla PDF-linkkejä ei ole esitetty ohjelmallisesti linkkeinä. Lisäksi osiossa esiintyy saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa. Käyttäjälle ei kerrota selkeästi mikä tieto puuttuu tai on virheellinen lomakkeella. Ainoa palaute virheestä on passiivinen etenemispainike.

Seuraavat saavutettavuuspuutteet koskevat iOS-laitteita: 

 • Joidenkin osioiden otsikoita ja tietoja ei ole liitetty toisiinsa ohjelmallisesti. 
 • Joillain elementeillä ei ole tekstivastinetta tai se on epäselvä. 
 • Joissain tilanteissa otsikko luetaan vasta sitä vastaavan arvon jälkeen

Seuraavat saavutettavuuspuutteet koskevat Android-laitteita:

 • Kaaviot eivät ole mukana lukemisjärjestyksessä. 
 • Joissain näkymissä on elementtejä, jotka ovat ruudunlukijan mielestä toiminnallisia, vaikka niistä ei tapahdu mitään. 
 • Valintapainikkeet on toteutettu valintaruuduilla. 
 • Jonkin tiedon puuttuessa sen kohdalla esitetään yhdysmerkki, jota ruudunlukija ei yleensä lue.
   
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 3.2.2 Syöte
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Rahoitus

Sisältöalueen otsikoita ei ole määritelty, mikä vaikeuttaa tietohierarkian ja elementtien keskinäisten suhteiden hahmottamista ja estää otsikkonavigoinnin. Lomakkeilla on ainoana palautteena virheistä passiivinen etenemispainike. Käyttäjä ei saa selitystä painikkeen passiivisuudelle.

iOS-laitteissa joissain näkymissä ainoastaan otsikot ovat mukana lukemisjärjestyksessä, ja kaikkia taulukoita ei ole esitetty ohjelmallisesti. Osista lomakkeiden valintaelementeistä puuttuu roolimäärittely. Niissä ei myöskään ole valinnan jälkeen yhdistetty nimilappua ja arvoa. Osassa elementeistä saavutettava nimi on virheellinen. Lainanhakulomakkeella ei selitetä tähteä, jolla pakolliset tiedot on merkitty.

Android-laitteilla näkymiin siirryttäessä ruudunlukijakohdistus ei siirry oletusarvoisesti mihinkään, ja sen saa näkymän alkuun vasta aktiivisesti siirtymällä. Ruudunlukijakäyttäjä helposti odottaa jonkin aikaa jotain tapahtuvaksi. Näkymissä on myös käytetty luetelmia sellaisten tietojen esittämiseen, jotka eivät semanttisesti muodosta luetteloa.

Lisäksi osiossa esiintyy saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 3.2.2 Syöte
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Työkalut

Monilta Työkalut -osion painikkeilta puuttuu saavutettavat nimet kokonaan. Kaikkia painikkeita ei myöskään ole määritelty ohjelmallisesti painikkeiksi. Ruudunlukijakäyttäjät eivät siksi välttämättä oivalla, että niitä voi napauttaa. Monilta elementeiltä puuttuvat ohjelmalliset nimilaput kokonaan. Ilmoitusasetuksissa nimilaput on määritelty virheellisesti siten, että useampi nimilappu liittyy useampaan kytkimeen eikä käyttäjä huomaa näiden eroa. Joihinkin kenttiin liittyy ohjeita, joita ei ole liitetty kenttään toissijaisena lisätietona.

Ruudunlukijakäyttäjän voi olla vaikea hahmottaa valuuttalaskurin toiminta. Ohjeissa kehotetaan koskettamaan käyttöliittymän elementtiä, mikä voi olla näkövammaiselle käyttäjälle haastavaa. 

Android-laitteissa kaikissa artikkeleissa linkkejä ei ole määritelty ohjelmallisesti linkeiksi, ja joissain väliotsikoissa on kaksi erillistä kohdistettavaa elementtiä. Ilmoitusasetuksissa kun ilmoitukset kytkee päälle, ruudunlukijakohdistus katoaa kokonaan näkyvistä. Kun käyttäjä jatkaa eteenpäin, kohdistus ilmestyy näkymän alkuun. Ohjeet-osion artikkeleissa linkkejä ei ole määritelty ohjelmallisesti linkeiksi. Myöskään ankkurilinkit eivät toimi oikein. 

iOS-laitteissa ruudunlukijalla ei aina pääse käsiksi lomakkeiden sulkemisruksiin. Näppäimistö ei välttämättä noudata puhelimen asetuksista valittua tekstinsyöttötapaa Lisäksi osiossa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kerrottu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 3.2.2 Syöte
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Asiakkuus

Kaikkia painikkeita ei myöskään ole määritelty ohjelmallisesti painikkeiksi. Ruudunlukijakäyttäjät eivät siksi välttämättä oivalla, että niitä voi napauttaa. Näkymissä on runsaasti elementtejä, jotka ovat ruudunlukijan mielestä toiminnallisia, vaikka niistä ei tapahdu mitään.

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Asiakaspalvelu

Monilta lomake-elementeiltä puuttuvat ohjelmalliset nimilaput kokonaan. Viestiä lähetettäessä vastaanottajan nimi on lukemisjärjestyksessä ennen sen nimilappua. Anna palautetta -lomakkeella ainoana palautteena virheistä on passiivinen etenemispainike. Käyttäjä ei siis saa selitystä passiivisuudelle.

Luettuja ja lukemattomia viestejä ei ole erotettu toisistaan ohjelmallisesti. Liitetiedoston lisäämisestä ei saa palautetta ruudunlukijalla ja kohdistus menee virheellisesti Peruuta-painikkeeseen.

Android-laitteissa viesteissä liitetiedoston nimi ja liitteen poistoruksi ovat erillisiä elementtejä, eikä niitä ole yhdistetty toisiinsa ohjelmallisesti. Joidenkin näkymien kentiltä puuttuu kentän tarkoituksen kertova attribuutti. 

Asiakaspalvelun ajanvaraus aukeaa ulkoiseen selaimeen. Kaikilla elementeillä ja kuvakkeilla ei ole riittävää tekstivastinetta ja ne ovat saatavilla ainoastaan visuaalisessa muodossa. Kalenterinäkymissä valittua päivää ei ole merkitty ohjelmallisesti ja vapaita aikoja sisältävien päivien merkintä on hieman epäselvä, lisäksi kalenterin nuolipainikkeilla ei ole tekstivastineita, eikä kuukautta ja vuotta pysty lukemaan. Lihavoidut otsikot ovat linkkejä, ja väliotsikkotasot eivät noudata loogista otsikkohierarkiaa. Kaikista toiminnoista ei saa palautetta ruudunlukijalla.

Lisäksi osiossa on saavutettavuuspuutteita, jotka on lueteltu tämän selosteen Yleistä-kohdassa.

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • WCAG 3.2.2 Syöte
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000