Pienyritysvakuutus-palvelun saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee pienyritysvakuutus-palvelu saavutettavuutta. Palvelu on osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Pienyritysvakuutus-palvelun saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Arvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

  • Arviointi suoritettiin pääasiassa Windows-koneella ja Chrome-selaimella.
  • Ruudunlukijatestaus tehtiin NVDA-ruudunlukuohjelmalla. Joitain yksityiskohtia tarkastettiin muilla välineillä.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Firefox-selaimella ja Orca-ruudunlukuohjelmistolla.
  • Mobiililaitteilla saavutettavuutta ei ole testattu

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 08.09.2023 ja sitä on viimeksi päivitetty 09.05.2024.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Pienyritysvakuutus-palvelu täyttää vaatimukset suurilta osin. Kaikki teknisessä asiantuntija-arvioinnissa havaitut havainnot, jotka olivat Pienyritysvakuutus-palveluun vaikutuspiirin alla, on korjattu. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa siinä, että sivuston alatunnisteen värien kontrastit, eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia, eikä sivusto vielä tue joiltain osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden saumatonta käyttöä sekä näppäimistökäytössä on ongelmia. Asian voi vaihtoehtoisesti hoitaa puhelinkanavan kautta. Puutteet lueteltuna tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Pienyritysvakuutus-palveluun vaikutuspiirin alla olevat saavutettavuushavainnot korjattiin vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia kohtuuttoman rasitteen perusteella

Palvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka liittyvät kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun. Havainnot koskevat OP Design Systemsin tarjoamia komponentteja ja korjataan palveluun heti kuin päivitykset ovat valmiina. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

1.3.1 Informaatio ja suhteet (A)

  • Pudotuslistat (WCAG 2.5.3, 1.3.2, 1.1.1)

1.4.3 Kontrasti (minimi)

  • Alatunnisteessa on harmaata tekstiä, jonka kontrastisuhde taustaan on 2,96:1. Tämä on alle kynnysarvon.

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

  • Infopainikkeilta puuttuvat aria-expanded-attribuutit, joten ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa, että niistä aukeaa jotain.
  • Elementtien roolit: Valitse vakuutuskokonaisuutesi sivun pudotuslistapainikkeet, päivämääräkentät sekä valintapainikeryhmät sijaitsevat div-elementeissä, joille on määritelty aria-invalid- ja aria-required-attribuutteja. Näitä attribuutteja ei tueta div-elementeissä.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta.

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvova viranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi.

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000