Pienyritysvakuutus-palvelun saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee pienyritysvakuutus-palvelu saavutettavuutta. Palvelu on osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Pienyritysvakuutus-palvelun saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Arvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

 • Arviointi suoritettiin pääasiassa Windows-koneella ja Chrome-selaimella. 
 • Ruudunlukijatestaus tehtiin NVDA-ruudunlukuohjelmalla. Joitain yksityiskohtia tarkastettiin muilla välineillä.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

 • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Firefox-selaimella ja Orca-ruudunlukuohjelmistolla.
 • Mobiililaitteilla saavutettavuutta ei ole testattu

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 08.09.2023 ja sitä on viimeksi päivitetty 05.02.2024.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Pienyritysvakuutus-palvelu täyttää vaatimukset osittain. Kaikki teknisessä asiantuntija-arvioinnissa havaitut erittäin tärkeät ja tärkeät havainnot on korjattu. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Saavutettavuuspuutteita on muun muassa siinä, että sivuston alatunnisteen värien kontrastit, eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia, eikä sivusto vielä tue joiltain osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden saumatonta käyttöä sekä näppäimistökäytössä on ongelmia. Asian voi vaihtoehtoisesti hoitaa puhelinkanavan kautta. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

1.3.1 Informaatio ja suhteet (A)

 • Otsikoinnista on seuraavat puutteet:
  • Aloitussivun otsikko ”Vakuutushakemuksen tekeminen on…” ei ole ohjelmallinen otsikkoelementti.
  • Sivujen ylälaidassa oleva teksti ”Pienyritysvakuutus” ei ole ohjelmallinen otsikkoelementti.
 • Valitut vakuutukset esitetään taulukoissa, vaikka kyseessä ei ole taulukkomuotoinen tieto.
 • Tuoteoppaat ja vakuutusehdot jakautuvat ohjelmallisesti useisiin luetteloihin, vaikka visuaalisesti luetteloita on kummassakin kohdassa vain yksi. 
 • Sopimusehdot-linkki ei ole mukana Hyväksyn Ilmarisen verkkopalvelun… -valintaruudun ohjelmallisessa nimilapussa.
 • Taulukoiden muokkaaminen (WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit)
  • Toimintosarakkeella (viidennellä sarakkeella) ei ole otsikkoa.
  • Lisää uusi -painike on solussa, jonka leveydeksi on määritelty colspan-attribuutilla kaksi saraketta. Se on kyseisen rivin ainoa solu. Sarakkeet 3–5 ovat siis määrittelemättä.
  • Rivin poistamisesta ei saa ruudunlukijalla selkeää palautetta.
 • Taulukoista puuttuvat katselutilassa riviotsikot, mikä tekee tietojen lukemisesta ruudunlukijalla hankalaa.
 • Luetelman numerointi on toteutettu niin, että numerot ovat lukemisjärjestyksessä otsikkoelementtien edellä. Tämän vuoksi ne yhdistyvät ohjelmallisesti edeltäviin eli vääriin otsikoihin.

1.3.2 Merkityksen vaikuttava järjestys

 • Sivujen aluissa on näkymätön aria-live-elementti, joka kertoo uuden sivun nimen. Elementti on tarpeeton, koska kohdistus siirretään sivun vaihtuessa uuden sivun pääotsikkoon ja ruudunlukija lukee sivun nimen siitä. Sivun nimi kerrotaan nyt ruudunlukijakäyttäjille kahdesti.

1.4.1 Kontrasti (minimi)

 • Alatunnisteessa on harmaata tekstiä, jonka kontrastisuhde taustaan on 2,96:1. Tämä on alle kynnysarvon.

1.4.12 Tekstin välitys

 • Koska käytettävissä ei ollut sopivaa selainlaajennusta, tekstin välistysten muokkaamista omalla CSS-tiedostolla ei voitu testata.

2.4.6 Otsikot ja nimilaput

 • Kappale ”Valitut vakuutukset” ei sisällä valittuja vakuutuksia, joten otsikko on harhaanjohtava.

3.1.2 Osien kieli

 • Sivuilla oleva JavaScript-ilmoitus on englanninkielinen.  Tekstin kieltä ei ole määritelty ohjelmallisesti. 

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

 • Pakollisia kenttiä ei ole merkitty visuaalisesti.

Saavutettavuuskorjauksia tehdään vuoden 2024 aikana.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia kohtuuttoman rasitteen perusteella

Yllä mainittujen havainotjen lisäksi palelvussa on saavutettavuuspuutteita, jotka liittyvät kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun. Havainnot koskevat OP Design Systemsin tarjoamia komponentteja ja korjataan palveluun heti kuin päivitykset ovat valmiina. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

1.3.3 Informaatio ja suhteet (A)

 • Pudotuslistat (WCAG 2.5.3, 1.3.2, 1.1.1, 1.3.2)

1.4.12 Tekstin välitys

 • Elementtien roolit

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

 • Edistymispalkki
 • Infopainikkeet

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta.

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvova viranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000