OP:n tunnistautumisen saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee OP:n tunnistamisen palveluita sekä op.fi-sivustolle kirjautumista.

Palvelut ovat Osuuspankkien ja OP Yrityspankin yhteisiä.  Palveluiden saavutettavuus on arvioitu projektiluontoisesti OP:lle työskentelevien asiantuntijoiden toimesta. Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 22.9.2020.

Saavutettavuuden tila

OP:n tunnistamisen palvelut täyttävät vaatimukset osittain.   Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. Pääosin palvelut täyttävät saavutettavuusvaatimukset ja asiointi palveluissa onnistuu.

OP tunnistuksen välityspalvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Palveluiden saavutettavuuspuutteita ovat muun muassa se, että palveluiden värien kontrastit eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Palvelut vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä esimerkiksi lisätietoruutujen käytössä ja sisältöjen lukemisessa esiintyy ongelmia. Lisäksi palveluihin liittyvissä asiakirjoissa saattaa esiintyä saavutettavuuspuutteita. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

Saavuttamaton sisältö ja puutteet

OP Tunnistuspalvelu

WCAG 1.4.3 Kontrasti
WCAG 2.1.1 Näppäimistö

Op.fi -sivustolle kirjautuminen

Lisävahvistusnumeron ilmoittaminen

Lisävahvistusnumeron ilmoittamisen toiminnallisuus tai virheilmoitukset ei täysin täytä saavutettavuus kriteerejä. Palvelun virheilmoituksessa kohdistus menee suoraan ensimmäiseen linkkiin. Lisäksi palvelun tekstikenttien nimilapuissa puutteita sekä lomakkeen ohjeet eivät ole riittäviä.

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
WCAG 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Edustajuuden valinta

Asiointiroolin valinta ja vaihtaminen

WCAG 1.3.1 Otsikointi
WCAG 2.1.1 ja WCAG 2.4.3 Sarkainjärjestys
WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus
WCAG 3.2.2 Hakukenttä
WCAG 3.3.2 Nimilaput
WCAG 4.1.2 Roolilistojen rivit ja haitarit

Oletusroolin asettaminen, muuttaminen tai poisto
WCAG 1.1.1 Tekstivastineet
WCAG 1.3.1 Otsikointi
WCAG 2.1.1 ja WCAG 2.4.3 Sarkainjärjestys
WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus
WCAG 3.2.2 Hakukenttä
WCAG 3.3.2 Nimilaput
WCAG 4.1.2 Roolilistojen rivit ja haitarit
WCAG 4.1.3 Palautteet

Kohtuuton rasite

Op.fi -sivustolla on käynnissä navigaation kokonaisuudistus, jonka yhteydessä edustajauuden valinnan saavutettavuuspuutteet tullaan korjaamaan.  Korjaukset toteutetaan alkuvuonna 2021.

Sisällöt, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu

Tunnistautumisessa ja kirjautumisessa voidaan käyttää tunnuksen osana mobiiliavainta tai avainlukulistan vaihtuvaa numeroa.  Mobiiliavain on mobiilisovellus, johon saavutettavuusvaatimukset kohdistuvat 23.6.2021 alkaen.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000