Raskas kalusto

Tiekuljetusvakuutus

Turvaa ammattiliikenteen kuljetustoiminnalle

Miksi rahdin kuljettaminen kannattaa turvata tiekuljetusvakuutuksella?

Kun yrityksesi harjoittaa maksua vastaan kuljetustoimintaa tai välittää näitä kuljetuksia, rahdin kuljettaminen kannattaa turvata tiekuljetusvakuutuksella. Se kattaa rahdinkuljettajan tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaisen vastuun tavaran katoamisesta, vähentymisestä, vahingoittumisesta tai luovutuksen viivästymisestä.

Vakuutuksesta korvataan sopimuksen mukaan moottoriajoneuvolla maantiekuljetuksessa tavaralle aiheutunut vahinko, kohtuulliset vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset sekä mahdolliset oikeudenkäyntikulut.

Riskit hallintaan

Vahingon sattuessa yrityksesi liiketoiminnalle voi aiheutua suurta vahinkoa ja haittaa, jos yrityksesi joutuu itse korvaamaan kuljetusvahingon ja selvittämään erilaiset vastuu- ja korvauskysymykset. Kun varmistamme yhdessä yrityksellesi sopivan kuljetusturvan tason, voi yrityksesi keskittyä kuljetustoiminnan jatkamiseen normaalisti myös vahinkotilanteessa.

Ota yhteyttä lähimpään osuuspankkiin ja kartoita yrityksesi potentiaaliset riskit yhdessä A-Vakuutuksen asiantuntijan kanssa. Varmistetaan yrityksellesi riittävä vakuutusturva.