Rakennetaan yhdessä kestävää huomista

Vastuullisuustyömme pohjautuu pankin arvoihin ja perustehtävään. Teemme suunnitelmallista vastuullisuustyötä huomioiden omistaja-asiakkaidemme toiveet – meille vastuullisuus on tekoja.

Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tämä perustehtävämme on kestänyt hyvin aikaa – se on lähes muuttumattomana näyttänyt suuntaa työllemme jo vuosikymmeniä. Meille tärkeää on kuunnella asiakkaitamme ja paikallista yhteisöä. Omistaja-asiakkaamme saavat vuosittain mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa oman pankkinsa tulevien vastuullisuustekojen valintaan. Vuosittaisten lahjoitusten kohteet pohjautuvat pankeissa järjestettyyn Kaikkien aikojen tekoja-vastuullisuuskyselyyn, jossa pankkien omistaja-asiakkailta pyydetään ajatuksia ja ideoita vastuullisuustyöhön ja ehdotuksia lahjoituskohteiksi. Yhteisöstä kantautuva viesti erilaisten tukien tarpeelle on vahva ja se korostuu etenkin tässä haastavassa taloustilanteessa. Paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin edistäminen on osa vastuullisuustyötämme.

Päivittäistä arkeamme ohjaavat vahvat arvomme; ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.

Vastuullisuusohjelmamme kiteytyy kolmeen teemaan: ilmasto ja ympäristö, ihmiset ja yhteisöt sekä hyvä hallintotapa.

 • Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä rahoitus- ja sijoitustuotteita.
 • Käyttämämme sähkö on 100 % uusiutuvaa. Sitoudumme parantamaan konttoreidemme energiatehokkuutta.
 • Edistämme luonnon hyvinvointia ja monimuotoisuutta sekä kiertotaloutta toimialueellamme.
 • Edistämme paikallisyhteisöjemme hyvinvointia tukemalla yhteistyökumppaneitamme.
 • Vahvistamme yhdenvertaista ja osallistavaa toimintakulttuuria yrityksessämme.
 • Tuemme oman talouden hallintaa ja edistämme taloustaitoja.
 • Autamme erityistä tukea tarvitsevia asiakkaitamme hoitamaan talousasioitaan.
 • Teemme yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa.
 • Huomioimme vastuullisuuden liiketoiminnassamme ja valinnoissamme.
 • Hyödynnämme dataa ja tekoälyä vastuullisesti. 
 • Varmistamme hallintomme monimuotoisuuden.
 • Kehitämme henkilöstömme vastuullisuusosaamista.