Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaaleissa 4. - 17.11.2021 ja Jämsän Seudun Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Jämsän Seudun Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 1512 ääntä ja äänestysprosentti oli 14,3%. 

Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa oman osuuspankin tulevaisuuteen. 

Jämsän Seudun Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 30 edustajaa. 

Ehdokas Äänimäärä Prosenttia annetuista äänistä
9 - Hienola Paavo 96 6,35 %
12 - Jatkonen Seija 76 5,03 %
38 - Römän Antti 76 5,03 %
2 - Ahola Lotta 72 4,76 %
39 - Sanaslahti Erja 61 4,03 %
44 - Valkeajärvi Joonas 54 3,57 %
14 - Kyrö Mika 53 3,51 %
4 - Betanzos Eija 50 3,31 %
33 - Rajala Sanna 49 3,24 %
5 - Ekman Aija 47 3,11 %
10 - Nurmilaakso Eija 47 3,11 %
11 - Ilmonen Jari 46 3,04 %
36 - Rinnekangas Heikki 45 2,98 %
22 - Myllymäki Ella 45 2,98 %
13 - Kangas Riitta 44 2,91 %
25 - Mäntylä Erkki 43 2,84 %
28 - Nurminen Joonas 42 2,78 %
40 - Silvan Anna-Maija 42 2,78 %
21 - Minkkinen Katja 41 2,71 %
19 - Lindeqvist Mika 40 2,65 %
37 - Ruusu Susanna 39 2,58 %
45 - Välimaa Ville 39 2,58 %
32 - Poti Jorma 36 2,38 %
8 - Frisk Sanna 36 2,38 %
3 - Ahonen Risto 27 1,79 %
6 - Erkkilä Ville 26 1,72 %
42 - Soikkeli Hannu 25 1,65 %
34 - Rantanen Iida 24 1,59 %
29 - Paju Ari 22 1,46 %
20 - Mikkola Lasse 20 1,32 %

Edustajiston varajäsenet:

Ehdokas Äänimäärä Prosenttia annetuista äänistä
18 - Lindeman Veli-Matti 20 1,32 %
27 - Niittymaa Jyrki 19 1,26 %
23 - Mäkelä Jarkko 19 1,26 %
31 - Pohjoismäki Pasi 18 1,19 %

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista. 

Vaaliyhteyshenkilö: Nina Suominen nina.suominen@op.fi tai 010 256 2032

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00. 

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 43 ehdokasta.

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestämään vain yhtä ehdokasta. 

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta. 

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021. 

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. 

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse. 

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.  

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.