Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja Keski-Pohjanmaan Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Keski-Pohjanmaan Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 4581 ääntä ja äänestysprosentti oli 12,3 %.

Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.

Keski-Pohjanmaan Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 50 edustajaa.

Nimi Äänimäärä
Hanna-Lea Ahlskog  56
Timo Alatupa  95
Juha Alkio  51
Karl Gustav Andersson  53
Tuula Anttiroiko 93
Rami Appelgren  60
Janne Forss  49
Pyry-Jussi Haapakoski  44
Aki Haasala 73
Tommi Hietaharju  41
Anastasia Huhtala   51
Niko Hyppönen  72
Jari Ijäs 44
Vesa Isolankila  105
Heikki Jokinen  72
Harri Kangasniemi 63
Antti Keskisipilä  56
Eero Klemola 46
Mikko Korkeakoski  48
Simo Korkia-aho  40
Mikko Korte  57
Jouni Kultalahti  61
Matti Kälviä  56
Tapani Kärjä  81
Mauri Lahti  39
Matti Leskelä  45
Johanna Lindvall  39
Juhani Löfbacka  43
Kari Löfbacka  53
Helinä Marjamaa  53
Kyösti Marjanen  80
Ritva Mäntymäki 39
Anna Nurmi-Lehto  41
Andreas Nyman  121
Erkki Olkkola 108
Sirpa Orjala  122
Riitta Pellinen 74
Anne Peltomaa  76
Markus Polet  39
Antti Porko  51
Sari  Puutio  39
Iida Rautakoski  39
Tomi Reinikainen  67
Henrik Rimpilä  54
Juha Salo  51
Mauri Salo  96
Rinna Santavuori  47
Jukka-Pekka Tunkkari  43
Lauri Tähtinen 81
Simo Törnvall 57

Viisi eniten ääniä saanutta varajäsentä ja äänimäärät

Nimi  Äänimäärä
Juho Isopahkala  38
Samuli Kärkinen  38
Riika Rintakangas  38
Tommi Koskinen  38
Leena Lokasaari 38

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilö: Raili Marjakangas, raili.marjakangas@op.fi, 010 258 7236

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00. 

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 124 ehdokasta.

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestämään vain yhtä ehdokasta. 

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta. 

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021. 

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. 

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse. 

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.  

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.